Вісник №115

Зміст

 1. Алєксєєнко Т. Ф. [Осмислення доброчинності як соціального феномену і її виховного потенціалу] 5-7

  Стаття окремо (.PDF) (862.1 KiB)

 2. Ананко Т. В. [Профорієнтація та її складові] 8-10

  Стаття окремо (.PDF) (517.4 KiB)

 3. Ангелова С. О. [Материнство як сфера самореалізації жінки] 11-14

  Стаття окремо (.PDF) (736.6 KiB)

 4. Андрійчук С. В. [Забезпечення наступності у профілактиці соціальної дезадаптації дітей старшого дошкільного – молодшого шкільного віку] 15-19

  Стаття окремо (.PDF) (895.4 KiB)

 5. Архипова С. П., Майборода А. А. [Акмеологические технологии в профессиональной подготовке будущих специалистов оперативно-спасательной службы гражданской защиты] 20-24

  Стаття окремо (.PDF) (704.0 KiB)

 6. Бондаренко З. П. [Гувернерство у контексті професійної підготовки фахівців корекційної освіти] 25-28

  Стаття окремо (.PDF) (712.6 KiB)

 7. Безпалько О. В., Комар І. М. [Нормативне забезпечення права на освіту дітей з обмеженими функціональними можливостями у Великій Британії] 29-31

  Стаття окремо (.PDF) (709.3 KiB)

 8. Борисюк С. О. [Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи на молодіжній лінії телефону довіри] 32-35

  Стаття окремо (.PDF) (718.8 KiB)

 9. Булавенко С. Д. [Шляхи формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості в загальноосвітній школі] 36-38

  Стаття окремо (.PDF) (673.0 KiB)

 10. Буланов О. М. [Професійна-прикладна фізична підготовка у процесі навчання як педагогічна та соціально-економічна проблема] 39-41

  Стаття окремо (.PDF) (720.7 KiB)

 11. Виселко А. Д. [Про впровадження попереднього підготовчого занурення у курсі ділової англійської мови] 42-44

  Стаття окремо (.PDF) (579.4 KiB)

 12. Волківська Д. А. [Сучасні підходи до визначення лідерства] 45-47

  Стаття окремо (.PDF) (645.8 KiB)

 13. Волковницька Т. М. [Робота куратора академічної групи вищого навчального закладу як педагогічна умова професійного становлення майбутніх фахівців] 48-50

  Стаття окремо (.PDF) (648.2 KiB)

 14. Гаркуша С. В. [Соціально-педагогічні та нормативно-правові підходи до формування здорового способу життя учнів та студентів в Україні] 51-55

  Стаття окремо (.PDF) (724.0 KiB)

 15. Гончаренко О. В. [Дослідження проблеми виховання хлопчиків і дівчаток у контексті аналізу гендерної політики (на прикладі радянської гендерної політики 1917 – 1955-х рр.)] 56-59

  Стаття окремо (.PDF) (709.1 KiB)

 16. Грицик Н. В. [Моделювання процесу формування культурологічної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови] 60-62

  Стаття окремо (.PDF) (634.8 KiB)

 17. Денисова С. П. [Компоненти формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в умовах педагогічного коледжу] 63-66

  Стаття окремо (.PDF) (643.9 KiB)

 18. Дзюбенко Н. М. [Формування економічної культури старшокласників як гарант економічної стабільності українського суспільства] 67-69

  Стаття окремо (.PDF) (622.8 KiB)

 19. Докторович М. О. [Соціальна реклама: структура, функції, психологічний вплив] 70-73

  Стаття окремо (.PDF) (735.8 KiB)

 20. Доропій Н. М. [Сім’я як первинний інститут статевого виховання] 74-76

  Стаття окремо (.PDF) (628.9 KiB)

 21. Завацька Л. М., Жук О. Ю. [Новаторські ідеї К. Д. Ушинського у теорії розумового виховання] 77-79

  Стаття окремо (.PDF) (679.1 KiB)

 22. Завацька Л. М. [Проблемне поле соціально-педагогічного патронажу в умовах виховного простору загальноосвітнього навчального закладу] 80-83

  Стаття окремо (.PDF) (726.7 KiB)

 23. Зайченко Н. І. [Соціально-педагогічна підтримка дітей у Мексиці: умови, складові] 84-87

  Стаття окремо (.PDF) (731.3 KiB)

 24. Іваненко Л. І. [Милосердя як складова цивілізаційного архетипу сучасного школяра] 88-91

  Стаття окремо (.PDF) (586.0 KiB)

 25. Калініна О. В. [Формування справедливого ставлення до працівників у майбутніх менеджерів-управлінців] 92-93

  Стаття окремо (.PDF) (660.9 KiB)

 26. Кирилюк В. М. [Умови формування дитячого хореографічного колективу] 94-95

  Стаття окремо (.PDF) (684.4 KiB)

 27. Кобилянська Л. І. [Соціальний гувернер: теоретико-практичне обґрунтування актуальності професійної спеціалізації соціальних педагогів] 96-100

  Стаття окремо (.PDF) (658.3 KiB)

 28. Козерук Ю. В., Козерук Д. В. [Ціннісні орієнтації школярів на шляху будівництва власного здоров’я] 101-103

  Стаття окремо (.PDF) (753.3 KiB)

 29. Козерук Ю. В, Кузьміна Т. В. [Шляхи здійснення особистого вкладу в соціальні проекти недержавних установ] 104-106

  Стаття окремо (.PDF) (806.1 KiB)

 30. Козубцов И. Н. [Модель диагностирования творческой составляющей методологической компетентности ученого] 107-109

  Стаття окремо (.PDF) (659.5 KiB)

 31. Конончук А. І. [Професійне самовизначення старшокласників як мета профорієнтаційної роботи соціального педагога ЗНЗ] 110-113

  Стаття окремо (.PDF) (490.5 KiB)

 32. Красницька О. В. [Показники сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю] 114-118

  Стаття окремо (.PDF) (745.7 KiB)

 33. Коваль В. О. [Еколого-валеологічна підготовка майбутніх вихователів ДНЗ] 119-122

  Стаття окремо (.PDF) (483.6 KiB)

 34. Красюкова О. С. [Заклади опіки як фактор соціального виховання дітей в Криму в середині XIX – початку XX століття] 123-126

  Стаття окремо (.PDF) (780.8 KiB)

 35. Макарова Г. Г. [Експериментальне дослідження професійного розвитку майбутнього вчителя в умовах інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки педагогічного ВНЗ] 127-131

  Стаття окремо (.PDF) (793.4 KiB)

 36. Мартинюк Т. А., Чернета С. Ю. [Соціально-педагогічні умови ефективного здійснення профілактики вживання психоактивних речовин підлітками] 132-136

  Стаття окремо (.PDF) (751.5 KiB)

 37. Марчук М. В. [Формування системи суспільної опіки дітей та молоді на Буковині (кінець ХІХ – перша третина ХХ століть)] 137-140

  Стаття окремо (.PDF) (648.9 KiB)

 38. Махоткіна Л. Б. [Діяльність неурядових організацій щодо покращення якості життя дітей-сиріт в Україні] 141-144

  Стаття окремо (.PDF) (727.9 KiB)

 39. Микаілов Руслан Паша огли [Проблеми соціального виховання в Азербайджанській сім’ї] 145-149

  Стаття окремо (.PDF) (741.1 KiB)

 40. Миронюк Є. В., Симонок Д. С. [Розвиток соціального інтелекту як складова професійної компетенції соціальних працівників] 150-153

  Стаття окремо (.PDF) (653.4 KiB)

 41. Михайленко О. В. [Особливості обдарованих дітей як категорії “групи ризику”] 154-158

  Стаття окремо (.PDF) (708.6 KiB)

 42. Могильний Ф. В. [Діагностика компонентів здорового способу життя учнів основної школи] 159-163

  Стаття окремо (.PDF) (890.1 KiB)

 43. Нестеренко А. А. [Обґрунтування та експериментальна перевірка моделі психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців пожежної безпеки до профілактичної діяльності] 164-167

  Стаття окремо (.PDF) (812.6 KiB)

 44. Новгородський Р. Г. [Форум-театр як інтерактивна форма профілактики соціальних проблем] 168-171

  Стаття окремо (.PDF) (876.2 KiB)

 45. Носко М. О., Адирхаєв С. Г. [Динаміка показників психофізичного стану студентів з вадами зору на заняттях фізичного виховання] 172-176

  Стаття окремо (.PDF) (1.0 MiB)

 46. Носко М. О., Грищенко С. В. [Інформування як основа запобігання торгівлі людьми в Україні та світі] 177-179

  Стаття окремо (.PDF) (634.4 KiB)

 47. Носко М.О., Шелупець Л. Г., Багінська О. В., Самоненко С. Б. [Удосконалення діагностичного компоненту в процесі реалізації проекту “Школа сприяння здоров’ю”] 180-182

  Стаття окремо (.PDF) (624.5 KiB)

 48. Острянко Т. С. [Аналіз результатів дослідження ефективності організаційно-педагогічної діяльності соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу] 183-189

  Стаття окремо (.PDF) (879.3 KiB)

 49. Пасічник Н. О. [Динаміка розвитку образного і понятійного мислення у їх взаємозв’язках у учнів молодшого шкільного віку] 190-194

  Стаття окремо (.PDF) (829.0 KiB)

 50. Пеньковець О. М. [Розвиток філософії освіти в Україні] 195-198

  Стаття окремо (.PDF) (408.9 KiB)

 51. Платонова О. Г. [Професійне становлення майбутнього працівника соціальної сфери] 199-200

  Стаття окремо (.PDF) (545.0 KiB)

 52. Пустовойт Н. М. [Формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземної мови як проблема педагогічної теорії та практики] 201-204

  Стаття окремо (.PDF) (729.2 KiB)

 53. Раскалінос В. М. [Використання рефлексивних задач у формуванні рефлексивної компетентності майбутніх соціальних педагогів] 205-207

  Стаття окремо (.PDF) (830.0 KiB)

 54. Рень Л. В. [Медіаосвіта як засіб формування медіакультури учнів] 208-211

  Стаття окремо (.PDF) (736.5 KiB)

 55. Скорик Т. В. [Освітньо-виховний потенціал дозвілля: від народних традицій до сучасності] 212-216

  Стаття окремо (.PDF) (596.8 KiB)

 56. Снітко М. А. [Формування безпечної поведінки підлітків в інтернет-мережі як соціально-педагогічна проблема] 217-220

  Стаття окремо (.PDF) (881.4 KiB)

 57. Суховєєва Н. М. [Реалізація компетентнісного підходу при підготовці майбутніх соціальних педагогів у вищій школі] 221-226

  Стаття окремо (.PDF) (1.0 MiB)

 58. Тевкун В. В. [Здоров’язбережувальні компетенції – основа професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури] 227-230

  Стаття окремо (.PDF) (807.1 KiB)

 59. Тимошко Г. М. [Структурно-змістова специфіка складових організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу] 231-235

  Стаття окремо (.PDF) (1.0 MiB)

 60. Трофименко М. Ю. [Обґрунтування моделі стимулювання майбутнього вчителя іноземних мов до впровадження методик анімаційних технологій на заняттях з учнями основної школи] 236-238

  Стаття окремо (.PDF) (794.1 KiB)

 61. Федорець М. А. [Метод проектів як ефективний засіб особистісного та суспільного розвитку студентів у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу] 239-243

  Стаття окремо (.PDF) (896.2 KiB)

 62. Фірсова І. М. [Рекламно-інформаційна діяльність як складова професійної підготовки майбутнього соціального педагога] 244-247

  Стаття окремо (.PDF) (729.0 KiB)

 63. Чалая Р. Г., Возиян С. В., Коваль В. А., Чалый А. С. [Влияние физических нагрузок на функциональное состояние зрительного анализатора] 248-250

  Стаття окремо (.PDF) (650.9 KiB)

 64. Чернякова А. В. [Стратегії формування соціально безпечного освітнього середовища в контексті реформування загальноосвітньої школи: досвід США] 251-255

  Стаття окремо (.PDF) (764.9 KiB)

 65. Чубук Р. В. [Проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у вищій школі] 256-259

  Стаття окремо (.PDF) (736.6 KiB)

 66. Чуносов М. О. [Аналіз дослідженості проблеми соціально-педагогічной профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх] 260-262

  Стаття окремо (.PDF) (703.4 KiB)

 67. Шевцова Ю. А. [Представление о гендерных ролях в юношеском возрасте] 263-264

  Стаття окремо (.PDF) (581.0 KiB)

 68. Шевчук О. О. [Становлення системи педагогічної освіти в Україні та Англії] 265-269

  Стаття окремо (.PDF) (821.8 KiB)

 69. Шендерук О. Б. [Міждисциплінарне визначення поняття “Педагогічна майстерність”] 270-273

  Стаття окремо (.PDF) (393.7 KiB)

 70. Юрченко Ю. Д. [Державне регулювання у сфері пенсійного страхування в Україні] 274-275

  Стаття окремо (.PDF) (544.1 KiB)

 71. Юрченко З. В. [Науковий потенціал особистості: психологічні чинники актуалізації] 276-279

  Стаття окремо (.PDF) (255.4 KiB)

 72. Янченко Т. В. [Проблема реформування школи у педології кінця ХІХ – початку ХХ ст.] 280-284

  Стаття окремо (.PDF) (642.3 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

four × 2 =