Вісник №113

Зміст

 1. [Хронологічний покажчик праць Шефтеля Зіновія Григоровича професора, кандидата фізико-математичних наук] 6-10

  Стаття окремо (.PDF) (143.9 KiB)

 2. Аноп А. В. [Про крайову задачу Діріхле в розширеній соболєвській шкалі] 11-14

  Стаття окремо (.PDF) (409.8 KiB)

 3. Ачкан В. В., Курова Т. Г. [Методичні особливості організації самостійної роботи у процесі вивчення математики студентами економіко-правових коледжів] 15-18

  Стаття окремо (.PDF) (465.2 KiB)

 4. Балюнов О. О. [Оцінка впливу пондеромоторних сил на пружний стан гнучкої циліндричної панелі в магнітному полі] 19-21

  Стаття окремо (.PDF) (507.5 KiB)

 5. Гончарова С. М. [Вивчення числових функцій в теорії чисел як невід’ємна складова формування математичної компетентності майбутніх учителів математики] 22-26

  Стаття окремо (.PDF) (285.1 KiB)

 6. Гур’єв В. І., Фірсова І. В. [Довузівська математична підготовка учнів загальноосвітніх шкіл як фактор підвищення математичної культури й якості вузівської підготовки] 27-29

  Стаття окремо (.PDF) (343.9 KiB)

 7. Зінченко Т. М. [Рівномірно еліптичні системи в розширеній соболєвській шкалі] 30-32

  Стаття окремо (.PDF) (352.6 KiB)

 8. Казнадій С. П., Мурашковська В. П., Руновська Л. А. [Досвід застосування рейтингової системи при викладанні вищої математики] 33-35

  Стаття окремо (.PDF) (301.1 KiB)

 9. Карупу О. В., Олешко Т. А., Пахненко В. В. [Про викладання теорії ймовірностей та математичної статистики англомовним студентам] 36-38

  Стаття окремо (.PDF) (365.8 KiB)

 10. Кілочицька Т. В. [Елементи передісторії нелінійної динаміки в працях О. О. Андронова] 39-40

  Стаття окремо (.PDF) (292.4 KiB)

 11. Кобко Л. М., Томилко О. С. [Формування дослідницьких умінь учнів через пошук різних розв’язань однієї геометричної задачі] 41-44

  Стаття окремо (.PDF) (355.8 KiB)

 12. Коваленко В. І. [Задача з економічною складовою як засіб інтелектуального розвитку] 45-46

  Стаття окремо (.PDF) (314.1 KiB)

 13. Лапа Т. В., Мовша О. М. [Застосування диференціального числення функції багатьох змінних в економічних дослідженнях при викладанні курсу вищої математики для економістів] 47-50

  Стаття окремо (.PDF) (608.6 KiB)

 14. Лось В. М., Мурач О. О. [Мішана задача для рівняння теплопровідності в уточненій соболевській шкалі] 51-53

  Стаття окремо (.PDF) (405.9 KiB)

 15. Майборода І. М. [Класичні нерівності і задачі на екстремуми] 54-56

  Стаття окремо (.PDF) (409.3 KiB)

 16. Майборода І. М. [Про узагальнення одного двостороннього методу розв’язування операторних рівнянь] 57-60

  Стаття окремо (.PDF) (436.9 KiB)

 17. Малишенко І. П. [Прикладні задачі в курсі вищої математики] 61-66

  Стаття окремо (.PDF) (531.1 KiB)

 18. Мовчан С. М. [Встановлення функціональної залежності рівня підготовки учнів від кількості навчальних годин, яка виділяється на вивчення предмета] 67-71

  Стаття окремо (.PDF) (442.7 KiB)

 19. Нак М. М. [Методи і способи розв’язування алгебраїчних задач у шкільних виданнях другої половини ХХ століття] 72-75

  Стаття окремо (.PDF) (305.8 KiB)

 20. Перевалов Б. М. [Особливості формування сучасної економічної статистичної системи] 76-79

  Стаття окремо (.PDF) (354.0 KiB)

 21. Перевалов Б. М. [Сучасні економічні методи, моделі та методології моделювання] 80-83

  Стаття окремо (.PDF) (368.9 KiB)

 22. Семеніхіна О. В., Шишенко І. В. [Проблема психолого-педагогічного впливу ІТ на особистість: формування та використання асоціацій у процесі навчання математичних дисциплін] 84-87

  Стаття окремо (.PDF) (477.5 KiB)

 23. Синенко М. А. [Дослідження множини розв’язків одного рівняння з параметром] 88-89

  Стаття окремо (.PDF) (342.4 KiB)

 24. Соколенко Л. О. [Особливості методики навчання елементів комбінаторики та теорії ймовірностей в роботах З. Г. Шефтеля] 90-93

  Стаття окремо (.PDF) (323.1 KiB)

 25. Ткач Ю. М., Лавренко Ю. О. [Використання засобів геометрії для підвищення енергоефективності житлових будинків] 94-96

  Стаття окремо (.PDF) (420.8 KiB)

 26. Трунова О. В. [Психолого-педагогічні умови і методичні вимоги до формування стохастичної компетентності студентів економічних спеціальностей університетів] 97-101

  Стаття окремо (.PDF) (403.3 KiB)

 27. Тур Г. І. [Формування математичної культури студентів обліково-економічного профілю у процесі навчання вищої математики] 102-106

  Стаття окремо (.PDF) (364.4 KiB)

 28. Хайтова О. М., Хайтова Г. Д. [Оточуюча нас природа – найпривабливіша лабораторія для наукового пошуку] 107-108

  Стаття окремо (.PDF) (501.4 KiB)

 29. Вакалюк Т. А. [Розв’язування творчих задач з програмування майбутніми учителями інформатики] 109-114

  Стаття окремо (.PDF) (417.1 KiB)

 30. Горошко Ю. В. [Вивчення штучних нейронних мереж у курсі “Основи штучного інтелекту”] 115-118

  Стаття окремо (.PDF) (430.1 KiB)

 31. Дегтярьова Н. В. [Особливості оцінювання комплексних завдань з інформатики в старших класах загальноосвітньої школи] 119-124

  Стаття окремо (.PDF) (456.6 KiB)

 32. Горошко Ю. В., Вінниченко Є. Ф., Костюченко А. О., Пеньков А. В., Цибко Г. Ю., Шкардибарда М. І. [Відбір вільно поширюваного програмного забезпечення для використання у педагогічному університеті] 125-128

  Стаття окремо (.PDF) (428.5 KiB)

 33. Гриценко О. Є. [Вплив уроків інформатики в початковій школі на розвиток психічних процесів] 129-131

  Стаття окремо (.PDF) (372.3 KiB)

 34. Мехед Д. Б. [Основні вимоги до розробки та використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи] 132-135

  Стаття окремо (.PDF) (361.8 KiB)

 35. Пеньков А. В., Деміденко Б. Р., Коваленко І. В. [Деякі питання методики вивчення криптографії у курсі і “Безпека комп’ютерів та захист даних”] 136-138

  Стаття окремо (.PDF) (318.6 KiB)

 36. Пеньков А. В. [Деякі питання методики вивчення стенографії у курсі “Безпека комп’ютерів та захист інформаційних ресурсів”] 139-143

  Стаття окремо (.PDF) (883.6 KiB)

 37. Русіна Н. Г. [Методика вивчення теми “Українські законодавчі інформаційні бази даних” для студентів юридичних факультетів] 144-149

  Стаття окремо (.PDF) (658.6 KiB)

 38. Твердохліб І. А. [Методичні аспекти вивчення багатозначних логік в курсі логічних основ інформатики] 150-156

  Стаття окремо (.PDF) (442.8 KiB)

 39. Цибко Г. Ю. [Про концепцію роботи кафедри інформатики в Чернігівському педагогічному університеті] 157-159

  Стаття окремо (.PDF) (307.5 KiB)

 40. Шаров С. В., Чураков А. Я. [Розробка електронного підручника з дисципліни “Схемотехніка ЕОМ”] 160-163

  Стаття окремо (.PDF) (505.9 KiB)

 41. Бойко Т. В. [Соціальне партнерство школи та громадських організацій щодо формування здорового способу життя учнівської молоді] 164-166

  Стаття окремо (.PDF) (359.0 KiB)

 42. Вдовенко І. С. [Використання активних методів навчання майбутніми вчителями у процесі вищої школи] 167-170

  Стаття окремо (.PDF) (355.5 KiB)

 43. Гаркуша С. В. [Теоретичні аспекти проблеми формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання технологій збереження здоров’я] 171-173

  Стаття окремо (.PDF) (365.7 KiB)

 44. Городнича Л. В. [Організація інтерактивності процесу навчання студентів іноземної мови з використанням комп’ютерно орієнтованих засобів] 174-177

  Стаття окремо (.PDF) (315.4 KiB)

 45. Макарова Г. Г. [Критерії, показники та рівні професійного розвитку студентів педагогічних ВНЗ] 178-183

  Стаття окремо (.PDF) (412.2 KiB)

 46. Поплавський Л. Ю., Маслова О. В., Бузовський О. А. [Організаційно-методичні засади трудового виховання дівчат у початкових школах Чернігівщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)] 184-186

  Стаття окремо (.PDF) (358.9 KiB)

 47. Острянко Т. С. [Соціальний педагог дошкільного навчального закладу: реалії та перспективи] 187-189

  Стаття окремо (.PDF) (356.7 KiB)

 48. Петренко Т. А. [Окремі питання оцінювання якості дистанційної освіти] 190-192

  Стаття окремо (.PDF) (299.9 KiB)

 49. Ребенок В. М. [Особливості формування пізнавальної активності студентів у навчальному процесі ВНЗ] 193-196

  Стаття окремо (.PDF) (355.4 KiB)

 50. Стрілець С. І. [Формування методико-математичної компетентності майбутніх педагогів та вихователів дошкільних навчальних закладів у контексті розвитку вищої освіти] 197-201

  Стаття окремо (.PDF) (392.6 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

13 − three =