Сучасні технології здоров’язбережувального виховання молодших школярів

АВТОР

Мордвінова І. В.

 

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто проблему готовності педагогів до здоров’язбережувального виховання молодших школярів. Охарактеризовано сучасні технології здоров’язбережувального виховання молодших школярів. Розкрито роль упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес початкової школи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • здоров’язбережувальне виховання
  • молодші школярі
  • технології
  • початкова школа
  • здоровий спосіб життя
  • навчально-виховний процес

REFERENCES

1. Ващенко О. Здоров’язбережувальні технології в загальноосвітніх навчальних закладах / О. Ващенко, С. Свириденко // Директор школи. – 2006. – № 20. – С. 12–15.
2. Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) : Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896. – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.
3. Дыхан Л. Б. Теория и практика здоровьесберегающей деятельности в школе / Л. Б. Дыхан. – Ростов н/Д. : Феникс, 2009. – 336 с.
4. Кондратюк С. М. Сучасні проблеми формування здорового способу життя молодших школярів / С. М. Кондратюк // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – С. 180–188.
5. Концепція національної системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді України / Р. Т. Раєвський, В. Г. Ареф’єв, М. Д. Зубалій [та ін.] // Початкова школа. – 1994. – № 8. – С. 50–54.
6. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді : Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2004 р. № 605. – К., 2004. – 15 с.
7. Система работы по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательном учреждении / [сост. Т. Мирошниченко]. – Волгоград : ИТД Корифей, 2007. – 124 с.
8. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и школы / Н. К. Смирнов. – М. : АРКТИ, 2003. – 284 с.
9. Становлення шкіл сприяння здоров’ю / [Волкова І. В., Марнушкіна О. Є., Покроєва Л. Д., Рябова З. В.]. – Х. : ХОНМІБО, 2007. – 40 с.
10. Татарникова Л. Г. Российская школа здоровья и индивидуального развития детей. К проблемам педагогической валеологии : пособие / Л. Г. Татарникова. – 3-е изд., доп. и перераб. – СПб. : СПбППО, 2004. – 234 с.

ЦИТУВАННЯ

Мордвінова І. В. Сучасні технології здоров’язбережувального виховання молодших школярів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 1 (107) / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : ЧНПУ, 2013. C. 243-245. (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Mordvinowa I.V.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Мордвінова І. В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *