Особливості загальної та фізкультурно-оздоровчої рухової активності студенток вищого педагогічного навчального закладу

АВТОРИ

Оксьом П. М., Бережна Л. І., Криводуд Т. Є.

 

АНОТАЦІЯ

У дослідженні розглядається актуальна проблема рухової активності студентської молоді. В статті проведено аналіз загальної та фізкультурно-оздоровчої рухової активності студенток вищого педагогічного навчального закладу. Виявлено основні складові нераціонального рухового режиму та причини дефіциту рухової активності студенток різних курсів навчання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • рухова активність
  • гіпокінезія
  • студентки
  • фізична підготовленість

REFERENCES

1. Боднар Т. Р. Фізичне виховання студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02. “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Т. Р. Боднар. – Луцьк, 2000. – 19 с.

2. Козіброцький С. П. Програмно-нормативні основи фізичного виховання студентів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02. “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / С. П. Козіброцький. – Львів, 2002. – 16 с.

3. Котов Є. О. Підготовка студентів вищих закладів освіти до самостійних занять фізичними вправами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02. “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Є. О. Котов. – Харків, 2003. – 20 с.

4. Круцевич Т. Ю. Диференційований підхід у фізичному вихованні студентської молоді / Т. Ю. Круцевич // Оптимізація фізичного виховання в системі освіти : Матеріали міжнарод. наук.-практ. конфер. студентів і аспірантів. – Тернопіль, 1997. – С. 30–31.

5. Ніколаєв С. Ю. Оптимізація рухової активності студенток залежно від психофізичних особливостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02. “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / С. Ю. Ніколаєв. – Львів, 2004. – 20 с.

6. Оксьом П. М. Ефективність фізичної підготовленості студенток вищого педагогічного навчального закладу засобами міні-футболу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02. “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / П. М. Оксьом. – Харків, 2008. – 20 с.

7. Переверзин И. И. Физическое воспитание в общеобразовательных школах зарубежных стран / И. И. Переверзин // Школьный спорт в России. – М., 1994. – 225 с.

8. Раевский Р. Т. Концепция развития физического воспитания учащейся молодежи Украины в современных социально-экономических условиях / Р. Т. Раевский, С. М. Канишевский, В. П. Краснов и др. // наук.-метод. журнал “Теорія і практика фізичного виховання”. – 2010. – №1. – С. 9–13.

9. Сасік А. С. Проблеми популяризації фізичного виховання у вищій школі України та шляхи їх вирішення / А. С. Сасік, С. В. Петров, В. П. Бойко // Наук.-метод. журнал “Теорія і практика фізичного виховання”. – 2010. – №1. – С. 122–125.

10. Стешенко В. Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, напрями протидії / В. Стешенко. – К., 2001. – 560 с.

ЦИТУВАННЯ

Оксьом П. М., Бережна Л. І., Криводуд Т. Є. Особливості загальної та фізкультурно-оздоровчої рухової активності студенток вищого педагогічного навчального закладу. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 1 (107) / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : ЧНПУ, 2013. C. 258-260. (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Oksiom P. M., Berezhna L. I., Kryvodud T. E.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Оксьом П. М., Бережна Л. І., Криводуд Т. Є. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *