Передумови становлення нормативно-правових основ системи фізичного виховання школярів в Україні

АВТОР

Омельяненко І. О.

 

АНОТАЦІЯ

У статті визначено передумови становлення нормативно-правових основ системи фізичного виховання школярів в Україні, що визначають їх зміст та особливості реалізації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • фізичне виховання
  • законодавчі акти
  • нормативно-правова база
  • демократизація
  • освіта

REFERENCES

1. Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/7789.

2. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” та інших законодавчих актів України” від 17.11.2009 № 1724-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1724-17

3. Головатий М. Перешкоди на шляху державотворення / М. Головатий // Персонал. – 2009. – №1. – С. 10–14.

4. Кобильник В. Особливості демократизації посткомуністичних суспільств // Політична наука в Україні: стан і перспективи : матеріали всеукраїнської наукової конференції (Львів, 10-11 травня 2007 року) / Укл. М. Поліщук, Л. Скочиляс, Л. Угрин – Львів : ЦПД, 2008. – С. 118–124.

5. Мальона С. Організаційно-правові основи фізичної культури : курс лекцій / Світлана Мальона. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 33–39.

6. Пожуєв В. І. Вища освіта як фактор інноваційного розвитку суспільства та інтеграції України в Європейське співтовариство / В. І. Пожуєв // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя, 2004. – Вип. № 19.

7. Політичні режими сучасності та перехід до демократії. Колективна монографія / [С. Давимука А. Колодій та ін.]. – Львів : Національна Академія наук України, 1999. – 168 с. с. 106-107

8. Степанова Н. Традиції та інновації у політичному розвитку сучасної України / Н. Степанова // Вісник ОНУ. 2003. – Т.8. – Вип. 9. – С. 600–605.

9. Українська хартія вільної людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://1-12.org.ua/ ukrajinska-khartija-vilnoji-liudyny

10. Яцейко М. Г. Демократизація освіти: аналіз основних чинників. Мультиверсум. Філософський альманах / М. Г. Яцейко. – К. : Центр духовної культури, – 2006. – № 56. – С. 10–24.

11. http://moyaukraina.io.ua/

12. zakon.rada.gov.ua

13. http://www.mon.gov.ua/

ЦИТУВАННЯ

Омельяненко І. О. Передумови становлення нормативно-правових основ системи фізичного виховання школярів в Україні. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 1 (107) / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : ЧНПУ, 2013. C. 261-264. (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Omelyanenko I.A.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Омельяненко І. О. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *