Основні теоретичні положення розвитку нового наукового напрямку в теорії спорту – спортології

АВТОР

Осіпов В. М.

 

АНОТАЦІЯ

Проаналізовано сучасну теорію фізичної підготовки спортсменів високого класу. Доведено, що розвиток теорії спорту не можливий без знання біологічних наук про людину: анатомії, гістології, біохімії, фізіології, біомеханіки та психології. Враховуючи ці знання, можна створювати умовні (концептуальні) та комп’ютерні математичні моделі організму людини, на основі яких будуть розроблятися інноваційні технології контролю фізичної підготовленості, засоби й методи фізичного розвитку та плани фізичної підготовки спортсменів високого класу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • теорія спорту
  • спортологія
  • моделювання організму
  • анаболізм
  • катаболізм

REFERENCES

1. Бондарчук А. П. Периодизация спортивной тренировки. / А. П. Бондарчук. – К. : Олимпийская литература, 2005. – 304 с.

2. Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов / Ю. В. Верхошанский. – М. : Физкультура и спорт, 1988. 331 с.

3. Верхошанский Ю. В. На пути к научной теории и методологии спортивной тренировки. / Ю. В. Верхошанский // Теория и практика физ. культуры. – 1998. – № 2. – С. 21.

4. Волков Н. И. Биоэнергетика напряженной мышечной деятельности человека и способы повышения работоспособности спортсменов : Автореф. дисс…. докт. биол. наук / Н. И. Волков. – М., 1990. – 53 с.

5. Зациорский В. М. Физические качества спортсмена. / В. М. Зациорский. – М. : Физкультура и спорт, 1966. – 200 с.

6. Матвеев Л. П. Проблема периодизации спортивной тренировки. / Л. П. Матвеев. – М. : Физкультура и спорт, 1964. – 248 с.

7. Матвеев Л. П. Общая теория спорта / Л. П. Матвеев. – М. : Воениздат, 1997. – 304 с.

8. Осіпов В. М. Методологічні основи сучасної теорії фізичної підготовки спортсменів високого класу / В. М. Осіпов, В. В. Орловська // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. жур. [за ред. проф. Єрмакова С. С.]. – Харьків : ХДАДМ, 2012. – № 7. – С. 82–85.

9. Платонов В. Н. Адаптация в спорте / В. Н. Платонов. – К. : Здоров’я, 1988. – 216 с.

10. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

11. Селуянов В. Н. Адаптация скелетных мышц и теория физической подготовки. / В. Н. Селуянов, И. В. Еркомайшвили // Научно-спортивный вестник. – 1990. – С. 3–8.

12. Селуянов В. Н. Биологические закономерности в планировании физической подготовки спортсменов. / В. Н. Селуянов, Е. Б. Мякинченко, В. Т. Тураев // Теория и практика физ. культуры. – 1993, № 7. – С. 29–33.

13. Селуянов В. Н. Эмпирический и теоретический пути развития теории спортивной подготовки / В. Н. Селуянов // Теория и практика физ. культуры. – 1998, № 3. – С. 46–50.

14. Спортсмен в междисциплинарном исследовании : Монография / Под ред. М. П. Шестакова. – М. : ТВТ Дивизион, 2009. – 384 с.

15. Шестаков М. П. Теоретико-методическое обоснование процессов управления технической подготовкой спортсменов на основе компьютерного моделирования: Автореф. дисс. доктора пед. наук. / М. П. Шестаков. – М., 1998. – 50 с.

ЦИТУВАННЯ

Осіпов В. М. Основні теоретичні положення розвитку нового наукового напрямку в теорії спорту – спортології. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 1 (107) / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : ЧНПУ, 2013. C. 265-269. (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Osipov V.N.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Осіпов В. М. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *