Цифрові вимірювальні прилади у навчальному фізичному експерименті в середній школі

АВТОРИ

Давиденко С. М.
Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
(м. Ніжин, Україна)

Кнорозок Л. М.
Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
(м. Ніжин, Україна)

Руденко М. П.
Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
(м. Ніжин, Україна)

АНОТАЦІЯ

У статті розглядається питання про вдосконалення шкільного фізичного експерименту на основі використання цифрових вимірювальних приладів. Проводиться аналіз таких приладів з точки зору можливості їх використання у навчальному фізичному експерименті.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • навчальний фізичний експеримент
  • цифрові вимірювальні прилади
  • другий ступінь навчання фізики
  • лабораторні роботи
  • фізичний практикум

REFERENCES

1. Величко С. П. Розвиток системи навчального експерименту та обладнання з фізики у середній школі / Величко С. П. – Кіровоград, 1998. – 302 с.

2. Коршак Є. В. Методика і техніка шкільного фізичного експерименту / Коршак Є.В., Мирго­родський Б. Ю. – К. : Рад. шк., 1981. – 280 с.

ЦИТУВАННЯ

Давиденко С. М., Кнорозок Л. М., Руденко М. П. Цифрові вимірювальні прилади у навчальному фізичному експерименті в середній школі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 138 / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. Чернігів : ЧНПУ, 2016. C. 51-53. (Серія: Педагогічні науки).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Davydenko S., Knorozok L., Rudenko M.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Давиденко С. М., Кнорозок Л. М., Руденко М. П. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *