Метод проектів у шкільному курсі фізики

АВТОР

Дедович В. М.
Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічних дисциплін та доцент кафедри фізики та астрономії Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.
(м. Чернігів, Україна)

АНОТАЦІЯ

У статті розглядаються можливості застосування методу проектів при вивченні фізики в школі. Описано коротку історію появи і розвитку методу проектів, їх застосування в українській школі. Розглянуто нові можливості, які відкриває перед школою застосування проектів у курсі фізики. Описано основні складові частини шкільних проектів та наведено приклади з досвіду роботи автора.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • фізика
  • середня школа
  • метод проектів
  • інтерес учнів
  • самостійна робота учнів
  • формування умінь

REFERENCES

1. Фізика 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К., 2015. http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

2. Intel Навчання для майбутнього. – К. : Нора-принт, 2006.

3. Кравець В. П. Історія Української школи і педагогіки: курс лекцій:. навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. та ун-тів. – Тернопіль, 1994. – 359 с.

4. Кравець В. П. Зарубіжна школа і педагогіка 20 століття: навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. – Тернопіль, 1996. – 290 с.

ЦИТУВАННЯ

Дедович В. М. Метод проектів у шкільному курсі фізики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 138 / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. Чернігів : ЧНПУ, 2016. C. 54-56. (Серія: Педагогічні науки).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Dedovych V.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Дедович В. М.  Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *