Прикладна фізика та її місце в загальній фізичній освіті в контексті запровадження компетентнісно-орієнтованого навчання

АВТОР

Закалюжний В. М.
Кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри фізики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
(м. Ніжин, Україна)

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито суть поняття “прикладна фізика”, показано, що прикладна фізика є частиною науки – фізики, яка швидко розвивається і здійснює дедалі більший вплив на усі сфери життя і діяльності людини.
Зростаюча роль прикладної фізики має знайти своє відображення в системі загальної фізичної освіти молоді.
У статті виділено основні завдання щодо реформування системи загальної фізичної освіти в контексті запровадження компетентнісно-орієнтованого підходу з урахуванням можливостей широкого впровадження в навчальний процес елементів прикладної фізики.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • прикладна фізика
  • реформа
  • загальна фізична освіта
  • компетентнісно-орієнтований підхід

REFERENCES

1. Закалюжний В. М. Прикладний компонент змісту курсу фізики загальноосвітньої школи та його дидактичні функції / В. М. Закалюжний // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, серія 5. – Київ, 2015. – Випуск 50. – С. 52-58.

2. Казаков А. Ф. Финансирование прикладной науки в России. Опыт западных стран / А. Ф. Казаков // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. Выпуск № 8, том 2. –  2012. – с. 224-226.

3. Фізика 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogramy.html

4. Спасский Б. И. История физики. Часть первак / Б. И. Спасский. – М.: Издательство московского университета, 1963. – 330 с.

5. Физический энциклопедический словарь / Главный редактор А. М. Прохоров. – М. : Советская энциклопедия, 1983. – 928с.

6. Lord Rayleigh. “The Life of Sir J.J. Thomson”/ Lord Rayleigh, Cambridge University Press, 2012. – 324 p.

7. К. Льювеллин Смит. Чем полезна фундаментальная наука? [Електронний ресурс] ОИЯИ. Режим доступу: http://wwwold.jinr.ru/section.asp?sd_id=100&language=rus

8. Applied physics[Електронний ресурс] Articleworld.org. Режим доступу: http://www.articleworld.org/ index.php/Applied_physics

9. Прикладная физика [Електронний ресурс]. Википедия. Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/

ЦИТУВАННЯ

Закалюжний В. М. Прикладна фізика та її місце в загальній фізичній освіті в контексті запровадження компетентнісно-орієнтованого навчання. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 138 / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. Чернігів : ЧНПУ, 2016. C. 60-63. (Серія: Педагогічні науки).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Zakalyuzhnyy V.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Закалюжний В. М. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *