Система формування методичної компетентності майбутніх вчителів фізики

АВТОРИ

Кух А. М.
Кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри МВФ і ДТОГ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
(м. Кам’янець-Подільський, Україна)

Кух О. М.
Асистент кафедри інформатики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
(м. Кам’янець-Подільський, Україна)

АНОТАЦІЯ

У статті визначено засади системи формування методичної компетентності вчителів фізики. Подано структуру інноваційної  системи підготовки на основі стандарту компетентностей, зокрема, розглянуто дидактичну систему з точки зору виконуваних функцій. Виділено технології, засобами яких формуються окремі компоненти компетентності вчителя фізики, сформульовано педагогічні умови формування методичної компетентності в майбутнього вчителя фізики.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • професійна компетентність вчителя фізики
  • формування професійної компетентності

REFERENCES

1. Кух А. М. Моніторинг якості: встановлення компетентності персоналу / A. M. Кух // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільської філії приватного вищого навчального закладу “Європейський університет”: Проблеми економіки, банківської справи, менеджменту та інформаційних технологій – Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільська філія ПВНЗ “Європейський університет”, інформаційно-технічний центр, 2007. – Вип. 1. – 80 с. – С.19-18

2. Компетентнісна орієнтація у навчанні фізики http://osvita.ua/school/theory/1962

3. Компетентностный подход в образовании. http://elena-zelenskaj.ucoz.ru/news/2008-08-24-2

4. Любовь Алексеевна Краснова. Технология формирования профессиональной компетентности учителя физики в педвузе: диссертация … кандидата педагогических наук : 13.00.08 / Краснова Любовь Алексеевна, – Елабуга, 2002 – 188 c. http://www.disszakaz.com/catalog/tehnologiya_formirovaniya_ professionalnoy _kompetentnosti uchitelya_fiziki_v_pedvuze.html

5. Маркова А. К. Психология профессионализма/ А. К. Маркова. – М. : Знание, 1996. – 308 с.

6. Кух А. М. Формування компетентностей в системі ціннісних здобутків учителя фізики // Наукові записки. Випуск 72. Серія Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КПДУ ім. В.Винниченка. – 2008. – Частина 2. – 283 с. – С.74-78

7. Скворцова С. О. Професійна компетентність вчителя математики / С. О. Скворцова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – Вип. 22 / Редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2009. – С. 469-477.

8. Яременко В. Новий словник української мови / В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2000. – 305 с.

ЦИТУВАННЯ

Кух А. М., Кух О. М. Система формування методичної компетентності майбутніх вчителів фізики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 138 / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. Чернігів : ЧНПУ, 2016. C. 85-99. (Серія: Педагогічні науки).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Kukh A., Kukh O.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Кух А. М., Кух О. М. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *