Моделювання системи управління професійною підготовкою фізиків-дослідників в університетах України

АВТОР

Луценко Гр. В.
Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
(м. Глухів, Україна)

АНОТАЦІЯ

Аналіз основних положень інформаційного забезпечення управління навчальним закладом є науковим і практичним орієнтиром для подальшої побудови моделі системи управління професійною підготовкою фізиків-дослідників. Він дозволяє сформулювати правила її проектування, функціонування й розвитку. Визначення та дотримання стратегічної мети, прогностичної та операційної цілей управління дозволило сформулювати мету управління професійною підготовкою фізиків-дослідників – сформувати готовність фізиків-дослідників до професійної діяльності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • фізична освіта
  • фізик-дослідник
  • система управління

REFERENCES

1. Калініна Л.М. Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: дис… доктора пед. наук: 13.00.06 / Калініна Людмила Миколаївна. – К., 2008. – 451 с.

2. Даниленко Л.І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах: монографія / Л. І. Даниленко. – К. : Міленіум, 2004. – 358 с.

3. Луценко Гр.В., Фундаменталізація фізичної освіти у вищій школі: монографія / Гр.В. Луценко [наук. ред. д-р. пед. наук, проф., чл.-кор. АПН України А.І. Кузьмінський]. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. 274 с.

4. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади: [навчальний посібник] / Н. Р. Нижник, С. Д. Дубенко, В.І. Мельниченко та ін. / [за заг. ред. проф. Н. Р. Нижник]. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 164 с.

5. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: Проблеми теорії, методології, практики: монографія / В. Д. Бакуменко. – К. : УАДУ, 2000. – 328 с.

ЦИТУВАННЯ

Луценко Гр. В. Моделювання системи управління професійною підготовкою фізиків-дослідників в університетах України. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 138 / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. Чернігів : ЧНПУ, 2016. C. 96-99. (Серія: Педагогічні науки).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Lutsenko H.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Луценко Гр. В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *