Акмеологічні детермінанти професійного розвитку майбутніх викладачів ПТНЗ

АВТОР

Сосницька Н. Л.
Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні Бердянського державного педагогічного університету.
(м. Бердянськ, Україна)

АНОТАЦІЯ

У статті схарактеризовано акмеологічний аспект навчально-виховного середовища вищого навчального закладу та проаналізовано якість психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів природничо-математичних дисциплін.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • акмеологічні детермінанти
  • викладачі природничо-математичних дисциплін
  • професійний розвиток

REFERENCES

1. Вакуленко В. М. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Білорусі, Росії (порівняльний аналіз): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / В. М. Вакуленко; Луганськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2008. – 44 с.

2. Деркач А. Акмеология : учебное пособие / А. Деркач, В. Зазыкин. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с.

3. Кузьмина Н. В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов образования / Нина Васильевна Кузьмина. – М. : Исслед. центр проблемы качества подготовки специалистов, 2001. – 144 с.

4. Ніколаєску І. О. Практичні основи акмеологічного розвитку особистості в умовах освітньо-інформаційного простору:  навчально-методичний посібник / І. О. Ніколаєску. – Черкаси : ОІПОПП, 2012. – 54 с.

ЦИТУВАННЯ

Сосницька Н. Л. Акмеологічні детермінанти професійного розвитку майбутніх викладачів ПТНЗ. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 138 / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. Чернігів : ЧНПУ, 2016. C. 166-169. (Серія: Педагогічні науки).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Sosnickaya N.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Сосницька Н. Л. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *