Технологія мобільного навчання: проблеми та шляхи вирішення

АВТОР

Терещук С. І.
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладанням Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
(м. Умань, Україна)

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто методичні аспекти мобільного навчання. На підставі проведених досліджено, обґрунтовано належність розглядуваної технології до компетентнісно орієнтованих технологій. Показано, що дана технологія навчання має ряд особливостей, які вимагають перегляду традиційних підходів та моделей навчання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • мобільне навчання
  • компетентнісно орієнтовані технології навчання
  • мобільні пристрої
  • фізичні поняття

REFERENCES

1. Ляшенко О. І. Тест загальної навчальної компетентності: новий погляд на стару проблему // Педагогіка і психологія. – 2015. – №4 (89). – С. 38 – 43.

2. Рекомендации по политике мобильного обучения [Электронный ресурс] //UNESCO. 2015. – Режим доступу: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/

ЦИТУВАННЯ

Терещук С. І. Технологія мобільного навчання: проблеми та шляхи вирішення. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 138 / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. Чернігів : ЧНПУ, 2016. C. 178-180. (Серія: Педагогічні науки).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Tereshchuk S.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Терещук С. І. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *