Проблеми фізичної освіти для нефізичних спеціальностей у сучасних умовах

АВТОР

Фоменко В. В.
Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін Кіровоградської льотної академії
Національного авіаційного університету.
(м. Кіровоград, Україна)

АНОТАЦІЯ

Розглянуто деякі причини кризового стану фізичної освіти для нефізичних спеціальностей вищих закладів освіти у контексті її відповідності сучасним суспільно-освітнім вимогам. Проведено аналіз зовнішніх та внутрішніх причин цієї кризи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • фізична освіта для нефізичних спеціальностей
  • криза фізичної освіти
  • освітні стереотипи молоді

REFERENCES

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/

2. Сук О. П. Системний підхід до інформатизації освіти // Фундаменталізація вищої технічної освіти – необхідна умова випуску конкурентоспроможних фахівців: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 11-13 квітня 2001 року. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. – с. 19-23.

3. Голубева О. Н., Суханов А. Д. Естественнонаучные концепции современного естествознания // Вестник РУДН, серия ФЕНО, N4 (1-2), 1999,с.142-163.

4. Пахомов Б. Я. Становление современной физической картины мира / Пахомов Б. Я. – М. : Мысль, 1985. – с. 3-9.

5. Фоменко В. В. Соотнесение физического образования с профессиональной ориентацией в вузах нефизического профиля // Физическое образование в вузах, т.3, N2, 1997, с. 19-22.

ЦИТУВАННЯ

Фоменко В. В. Проблеми фізичної освіти для нефізичних спеціальностей у сучасних умовах. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 138 / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. Чернігів : ЧНПУ, 2016. C. 181-184. (Серія: Педагогічні науки).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Fomenko V.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Фоменко В. В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *