Використання неповного ізоморфізму алгебр електро– та магнітостатики при викладанні курсу електродинаміки

АВТОР

Шевчук О. Г.
Старший викладач кафедри фізики Ніжинського державного університету імені  Миколи Гоголя.
(м. Ніжин, Україна)

АНОТАЦІЯ

У статті приведений приклад бієктивного відображення яке зберігає деякі основні операції алгебр електро- та магнітостатики, що дає змогу їх часткового ототожнення з точністю до фізичного змісту структур, породжених цими алгебрами. Неповний ізоморфізм алгебр електро- та магнітостатики дає можливість провести синтетичний виклад ряду тем електродинаміки, окремо зупиняючись лише на фізичному змісті елементів цих алгебр.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • аналогія
  • алгебра
  • біекція
  • ізоморфізм
  • електродинаміка
  • магнитостатики

REFERENCES

1. Вовк Л. І. Роль методу аналогії при викладенні фізики у вузі / Л. І. Вовк // Наукові записки: Зб. наук. праць. – Харків: ХДУ, 1998. – С. 129-132.

2. Вовк Л. І. Значення використання аналогій у навчанні для розвитку мислення студентів / Л. І. Вовк // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2000. – № 3. – С. 21-22.

3. Вовк Л. І. Аналогії у навчанні / Л. І. Вовк // Матеріали VIII Міжнародної Наукової Конференції імені академіка М. Кравчука. – К. : НТУУ (КПІ), 2000. – 500 с.

4. Вовк Л. І. Метод аналогії як один із шляхів інтенсифікації навчання фізиці у вузі / Л. І. Вовк, В. П. Лобань // Інтенсивні технології у навчальному процесі – головна умова покращення якості підготовки фахівців: Матеріали науково-методичної конференції. – Полтава : ПКІ, 1997. – С. 116-117.

5. Вовк Л. І. Використання аналогії – одна з ефективних форм узагальнення і систематизації знань / Л. І. Вовк, П. Я. Михайлик // Дидактичні проблеми фізичної освіти в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. – Чернігів : ЧДПУ, 1998. – С. 27-30.

6. Закалюжний В. М. Система порівняльних опорних конспектів тем “Електростатичне поле та його характеристики” та “Гравітаційне поле та його характеристики” / В. М. Закалюжний, О.Г. Шевчук // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, – Вип. 89.  – С. 268-274.

7. Закалюжний В. М. Опорні конспекти лекцій з теми “Електростатика” як засіб систематизації та узагальнення знань студентів з фізики” / В. М.Закалюжний, О. Г. Шевчук // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, – Вип. 109. – С. 168-175.

8. Куликов Л. Я. Алгебра и теория чисел / Л. Я. Куликов. – Москва : Высшая школа, 1974. – 560 с.

9. Мельничук Л. Ю. Система комплексних завдань при викладанні фізики за програмою рівня “С” в класах ліцею природничого профілю” / Л. Ю. Мельничук, О. В. Мельничук, О. Г. Шевчук // Фізико-математичні записки: Збірник  наукових праць. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 1999 – С. 91-93.

10. Мельничук О. В. Використання понятійного апарату абстрактної алгебри для синтетичного викладу студентам університету деяких розділів загальної та теоретичної фізики / О. В. Мельничук, О. Г. Шевчук // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2010. – Вип. 77. – С. 237-241.

ЦИТУВАННЯ

Шевчук О. Г. Використання неповного ізоморфізму алгебр електро– та магнітостатики при викладанні курсу електродинаміки. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 138 / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. Чернігів : ЧНПУ, 2016. C. 191-195. (Серія: Педагогічні науки).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Shevchuk O.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Шевчук О. Г. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *