Попередження емоційного вигорання викладача вищого навчального закладу

АВТОР

Мітіна С. В.
Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового інституту ТНУ імені В.І. Вернадського
(м. Київ, Україна)

АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено дослідженню проблеми емоційного вигорання викладача вищого навчального закладу. У ході теоретичного аналізу з’ясовано сутність поняття, особливості прояву та основні чинники емоційного вигорання. Встановлено, що на розвиток синдрому «емоційного вигорання» викладача вищого навчального закладу впливає ряд суб’єктивних та об’єктивних факторів. Окреслені основні напрями профілактичної роботи щодо попередження емоційного вигорання викладачів. Зроблено висновок, щодо необхідності оптимізації умов праці та підвищення психоемоційної стресостійкості викладача у процесі проходження спеціальних тренінгів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • емоційне вигорання
  • викладач
  • педагогічна діяльність
  • професійний стрес
  • профілактика емоційного вигорання

REFERENCES

1. Бабанов С.А. Синдром эмоционального выгорания. Врач скорой помощи. 2012. № 10. С. 59–65

2. Бойко В.В. Энергия эмоций. 2-е изд., доп. и перераб. Санкт-Петербург, 2004. 474 с.

3. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профілактика. 2-е изд. Санкт-Петербург, 2008. 336 с.

4. Maslach C., Leiter M. P. Early predictors of job burnout and engagement. Journal of Applied Psychology. 2008. № 93 (3). Р. 498-512. doi: 10.1037/0021-9010.93.3.498.

5. Mitina The factors of emotional burnout of the teacher of the higher educational institution. Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation collected articles.  Warsaw; Kharkiv, 2017. Р. 34–37. doi:10.26697/9789669726094.2017.34

6. Мойсеюк В.П. Проблема професійного вигорання в соціально-педагогічній роботі. Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації: Український науковий журнал. № 4. Київ, 2013. С. 234–238.

7. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти / Максименко С.Д., Карамушка Л.М., Зайчикова Т.В. [та ін.]. Київ, 2004. 264 с.

ЦИТУВАННЯ

Мітіна С. В. Попередження емоційного вигорання викладача вищого навчального закладу. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 155 / Черн. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : ЧНПУ, 2018. C. 62-65. (Серія: Педагогічні науки).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF  Mitina S.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Мітіна С. В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *