Готовність до громадянського виховання молоді як завдання системи фахової підготовки вчителя в КНР

АВТОР

Се Фей
Аспірант кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
(м. Харків, Україна)

АНОТАЦІЯ

У статті висвітлено основні теоретичні підходи до поняття «громадянське виховання», які активно розробляються у науковій думці КНР сьогодні, а також представлено цей вид виховання як базис виховної роботи в країні. Особливо підкреслюється, що готовність до патріотичного виховання з учнями та молоддю є однією з головних завдань вчителя, а якісна підготовка вчителя до цієї роботи – метою системи фахової підготовки вчителя в КНР. У статті приділено увагу питанням ролі держави в формуванні «державного замовлення» до «кінцевого продукту» системи фахової підготовки вчителя в КНР.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • громадянське виховання
  • КНР
  • система фахової підготовки вчителя
  • вищий навчальний заклад
  • молодь
  • система освіти

REFERENCES

1. Кучинська І. О. Громадянське виховання в Україні: минулий досвід та сучасні потреби: навчальний посібник. Кам’янець-подільський. 2015. 134 с.

2. Разуменко Т. Роль танцювальних традицій у патріотичному вихованні молоді на прикладі України та КНР. Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». Харків. 2016. Вип. 54. С. 107–118.

3. Різниченко К. С. Патріотизм як основа національної ідеї сучасного Китаю. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2014. № 4 (38). С. 286–292.

4. Чепурна І. М. Громадянська соціалізація Китаю в контексті громадянського виховання. Науковий вісник Донбасу. 2014. № 4 (28). URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN28/27.pdf

5. Чепурна І. М. Сутність та мета громадянського виховання у сучасних школах Китаю. Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна-Китай: діалог культур» та Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції сходознавства» (26-27 квітня 2016, 2829 квітня 2016, м. Полтава-Старобільськ). Старобільськ. 2016. Вип. 1. С. 188-193.

6. Kalashnyk L. Citizenship education as basis of educational work in modern PR China. Interdisciplinary Studies of Complex Systems. 2017. № 10–11. С. 59–70.

7. Lin W. We bring up ideal people. China Today. 2009. № 7. P. 23–25.

8. Minghua Zhong, Jian Zhang. Analysis of the citizenship education of China’s junior high school stage. Asian Education and Development Studies. 2015. Vol. 4. Issue: 2. pp.190–203.

9. Teachers law of the people’s republic of china. URL: http://ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/ 77014/108044/F-745945375/CHN77014%20Eng.pdf

ЦИТУВАННЯ

Се Фей Готовність до громадянського виховання молоді як завдання системи фахової підготовки вчителя в КНР. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 155 / Черн. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : ЧНПУ, 2018. C. 308-311. (Серія: Педагогічні науки).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Xie Fei

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Се Фей Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *