Психолого-педагогічні вимоги до особистості директора школи у радянській педагогічній думці

АВТОР

Чубінська Н. Б.
Аспірант Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
(м. Дрогобич, Україна)

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена аналізу психолого-педагогічних вимог до особистості керівника школи у радянський період. Розглянуто умови діяльності директора школи, які вплинули на формулювання вимог до його особистості. Подано професіограму директора школи. На основі контент-аналізу наукової літератури визначено та охарактеризовано найбільш актуальні для радянського періоду якості директора школи. Доведено, що доперебудовні часи найбільш актуальними були ідейно-політичні та адміністративно-організаторські (вимогливість, наполегливість, уміння інструктувати, контролювати) та окремі загальноділові якості (наприклад, працелюбність). У період перебудови актуалізувалися соціально-психологічні якості (витримка, такт, уміння помічати позитивне в учителі, підтримувати його престиж, керувати демократичними методами, регулювати взаємини в колективі) і окремі ділові якості (педагогічна майстерність, любов до дітей, уміння раціонально організовувати працю педагогічного колективу).

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • директор школи
  • особистість
  • професіограма
  • вимоги до особистості директора школи

REFERENCES

1. Березняк Е. С. Директор школы и реформа. Киев, 1988. 48 с.

2. Березняк Є. С., Черпінський М. В. Керівництво роботою школи. Київ, 1970. 264 с.

3. Максименко С. Д. Авторитет директора школи. Радянська школа. № 1. С. 11–15.

4. Перовский Е. И. Организация работы директора школы. Москва – Ленинград, 1948. 167 с.

5. Портнов М. Л. Труд руководителя школы: (Пособие для начинающего директора). Москва, 1983. 143 с.

6. Черпінський М. В. Принципи наукового керівництва школою. Радянська школа. 1970. № 9–10. С. 91–100.

7. Шакуров Р. Х. Психологічні вимоги до особистості керівника школи. Радянська школа. 1971. № 7. С. 77–84.

8. Шакуров Р. Х. Директор сучасної школи. Київ, 1971. 45 с.

9. Шакуров Р. Х. Социально-психологические основы управления: руководитель и педагогический коллектив. Москва, 1990. 207 с.

ЦИТУВАННЯ

Чубінська Н. Б. Психолого-педагогічні вимоги до особистості директора школи у радянській педагогічній думці. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 155 / Черн. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : ЧНПУ, 2018. C. 312-316. (Серія: Педагогічні науки).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Chubinska N.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Чубінська Н. Б. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *