Методичні передумови організації самостійної позааудиторної роботи з ділової англійської мови з використанням мультимедійного посібника

АВТОР

Биконя О. П.
Доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов Академії державної пенітенціарної служби.
(м. Чернігів, Україна)

Іванишина В. П.
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Академії державної пенітенціарної служби.
(м. Чернігів, Україна)

АНОТАЦІЯ

У статті обґрунтовано методичні передумови організації самостійної позааудиторної роботи майбутніх економістів з оволодіння діловою англійською мовою з використанням мультимедійного посібника. У процесі дослідження враховано етапи організації самостійної позааудиторної роботи студентів; особливості застосування її різних видів і форм; реалізацію різних рівнів автономії студентів; добір стратегій; контроль і самоконтроль; оцінювання й самооцінювання згідно з критеріями оцінювання успішності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • самостійна позааудиторна робота
  • майбутні економісти
  • ділова англійська мова
  • мультимедійний посібник

REFERENCES

1. Биконя О. П. Теоретико-методичні засади самостійної позааудиторної роботи з англійської мови студентів економічних спеціальностей: дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.02 / О. П. Биконя. – К., 2018. – 791 с.

2. Онучак Л. В. Педагогічні умови організації самостійної позааудиторної роботи студентів економічних спеціальностей: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. В. Онучак. – К., 2002. – 21 с.

3. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 – “Економіка і підприємництво” / Кол. авт. під загал. керівн. А. Ф. Павленка. – Міністерство освіти і науки України. – К., 2003. – 42 с.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 [Електронний ресурс].  – Режим доступу: // http://document.ua/pro-zatverdzhennja-pereliku-galuzei-znan-i-specialnostei-za–doc227795. htm. – Назва з екрана

ЦИТУВАННЯ

Биконя О. П., Іванишина В. П. Методичні передумови організації самостійної позааудиторної роботи з ділової англійської мови з використанням мультимедійного посібника. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 156 / Нац. ун-т «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. Чернігів : НУЧК, 2018. C. 16-19. (Серія: Педагогічні науки).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Bykonya O. P., Ivanyshyna V. P.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Биконя О. П., Іванишина В. П. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *