Тенденції розвитку іншомовної освіти в Україні в європейському вимірі

АВТОР

Бобир С. Л.
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Екс-Президент TESOL-Ukraine.
(м. Чернігів,Україна)

АНОТАЦІЯ

У статті аналізуються зміни, що відбуваються в українській освіті впродовж останніх п’яти років, порівнюються з тими процесами, що відбуваються в Європі, та робиться спроба виявити основні тенденції розвитку вітчизняної іншомовної освіти у найближчому майбутньому. Це дозволить прогнозувати ймовірні виклики та підготуватися до їх подолання; зосередити зусилля на головних напрямах; сформулювати нові завдання, переглянути зміст, а можливо, й підходи до методичної підготовки викладачів іноземних мов з урахуванням цих тенденцій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • іншомовна освіта
  • виклики
  • тенденції
  • диверсифікація
  • мультикультурні групи
  • методична підготовка викладачів іноземних мов професійного спрямування
  • інформаційні технології

REFERENCES

1. Бобир С. Л. Проблеми іншомовної освіти в епоху глобалізації / С. Л. Бобир // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 141 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2016. (Серія: Педагогічні науки). – С. 25–29.

2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

3. Закон України «Про вищу освіту». Документ № 1556-18: чинний. Редакція від 16.01.2016 [Онлайн ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

4. Кузнецова О. Ю. Перспективи іншомовної освіти у вищих навчальних закладах в євроінтеграційному вимірі / О. Ю. Кузнецова // Вісник Житомирського державного університету: Педагогічні науки. – 2013. – Випуск 6 (72). – С. 76–81.

5. Модестова Т. В. Тенденції розвитку іншомовної освіти вищої школи в контексті інтеграції до світової спільноти / Т. В. Модестова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – № 5 (68). – 2015. – С. 66–76.

6. Мосьпан Н. В. Майбутнє професії вчителя в умовах комерціалізації вищої освіти в ЄС / Н.В. Мосьпан // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 119 / ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. (Серія: Педагогічні науки). – С. 163–166.

7. Мосьпан Н. В. Вища освіта та ринок праці Європейського Союзу: тенденції взаємодії : монографія / За ред. С. О. Сисоєвої. – К. : ВП «Едельвейс», 2018. – 392 с.

8. Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року : Проект. – Київ, 2014. – 75с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/HE%20Reforms% 20Strategy%2011_11_2014/pdf – Дата доступу: 20.09.2018.

ЦИТУВАННЯ

Бобир С. Л. Тенденції розвитку іншомовної освіти в Україні в європейському вимірі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 156 / Нац. ун-т «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. Чернігів : НУЧК, 2018. C. 20-24. (Серія: Педагогічні науки).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Bobyr S. L.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Бобир С. Л. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *