Модернізація самоврядування школярів у формі учнівського менеджменту як засобу формування соціальної активності особистості

АВТОР

Булавенко С. Д.
Кандидат педагогічних наук, докторант Інституту проблем виховання НАПН України, учитель Ніжинської гімназії № 3.
(м. Ніжин, Україна)

АНОТАЦІЯ

У статті йдеться про вплив учнівського самоврядування на формування соціальної активності. Вивчається авторська форма самоврядування – учнівський менеджмент, педагогічні умови та технологія його впровадження у закладах загальної середньої освіти, структура та функції. Учнівський менеджмент як засіб формування соціальної активності дозволяє особистості повною мірою набути управлінських знань і вмінь, сформувати лідерські якості, самореалізуватись та отримати соціально значимий досвід співжиття у соціумі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • учнівське самоврядування
  • учнівський менеджмент
  • соціальна активність особистості
  • процес виховання

REFERENCES

1. Бачинська Є. М. Організація учнівського самоврядування в закладах освіти Київської області: навчально-методичний посібник / Є. М. Бачинська. – Біла Церква : КОІПОПК, 2002. – 90 с.

2.  Доценко Т. М. Організація навчання лідерів самоврядування дітей та учнівської молоді : методичний посібник / Т. М. Доценко. – Біла Церква, 2009. – 248 с.

3. Оржеховська В. М. Учнівське саморядування: пошук ефективних моделей і технологій / В. М. Орже­ховська, Г. Г. Ковганич. – К. : Навч. посіб, 2007. – 268 с.

4. Шимановський М. М.  Самоврядування в школі: моя позиція [Текст] / М. М. Шимановський // Шкільний світ : Всеукраїнська газета для вчителів. – 2008. – № 40. – С. 19–20.

ЦИТУВАННЯ

Булавенко С. Д. Модернізація самоврядування школярів у формі учнівського менеджменту як засобу формування соціальної активності особистості. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 156 / Нац. ун-т «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. Чернігів : НУЧК, 2018. C. 25-28. (Серія: Педагогічні науки).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Bulavenko S. D.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Булавенко С. Д. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *