Особистість сучасного фахівця сфери послуг

АВТОР

Іванова М. В. ORCID: 0000-0002-9251-832X
аспірант кафедри педагогіки та психології Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля»
(Дніпро, Україна) 

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена дослідженню особистісних якостей, професійно необхідних сучасному фахівцю сфери послуг. Розглянуто класифікації послуг залежно від ступеня відчутності, об’єкта спрямування послуги та сфери споживання. Здійснено аналіз сучасних поглядів науковців на професійно важливі якості фахівця нематеріальної сфери послуг, їхнє якісне перетворення та професійне самовиявлення. Акцентовано увагу на єдності і характері зв’язку особистісних, ділових якостей та ступені оволодіння професійними компетенціями фахівця сфери послуг. Представлено власне розуміння основних ціннісних концепцій сучасного фахівця сфери послуг.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • послуга
  • сфера послуг
  • класифікація послуг
  • систематизація послуг
  • фахівець сфери послуг

REFERENCES

1. Klimov, Ye. A. (1996). Рsihologiya professionala [Professional psychology]. Moscow, Russia: Institut prakticheskoj psihologii Publ.; Voronezh, Russia: MODEHK.

2. Kokun, O. M. (2013). Psykholohiia profesiinoho stanovlennia suchasnoho fakhivtsia [Psychology of professional development of modern specialist]. Kyiv, Ukraine:Slovo.

3. Lavlok, K. (2005). Marketing poslug: personal, tekhnologi, strategii [Marketing of the hotel: the staff, technology, strategy]. Moscow, Russia: Vilyame.

4. Meshko, O. I. (n.d.). Osoblyvosti subyektnoyi skladovoyi profesijnoyi pozyciyi majbutnogo vchytelya [Features of the subject component of the professional position of the future teacher]. Retrieved from http://vuzlib.com/content/view/993/94/ (Аccessed 9 February 2019).

5. Morhulets, O. B. Menedzhment u sferi posluh [Management in the service sector]. Retrieved from https://pidruchniki.com/19640805/menedzhment/menedzhment_u_sferi_poslug (accessed 9 February 2019).

6. Nosova, I. O., & Chepok, V. I. (2012). Problemy suchasnoi pidhotovky fakhivtsiv sfery obsluhovuvannia [Problems of modern training of specialists in the sphere of service]. Informatsiini tekhnolohii v osviti, nautsi ta vyrobnytstvi – Information technologies in education, science and production, 1(1), 115-119.

7. Pryjmuk, O. O. (2016). Оsoblyvosti formuvannia profesiino vazhlyvykh yakostei maibutnikh fakhivciv restorannoho biznesu [Features of formation of professionally important qualities of future specialists of restaurant business]. Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of modern psychology, 33, 436–448.

8. Tolochek, V. A. (2015). Sovremennaya psihologiya truda [Modern psychology of work]. Saint Petersburg, Russia: Piter.

DOI: 10.5281/zenodo.2620816

ЦИТУВАННЯ

Іванова М. В. Особистість сучасного фахівця сфери послуг. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 1 (157) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 49–54. (Серія: Педагогічні науки). DOI:10.5281/zenodo.2620816.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFIvanova

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Іванова М. В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *