Безперевний професійний розвиток науково-педагогічних працівників у контексті розвитку європейського освітнього простору

АВТОР

Ілляхова М. В. ORCID: 0000-0002-8596-6749
кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
(Київ, Україна) 

АНОТАЦІЯ

До основи дослідження покладено необхідність визначення напрямів і стратегічних орієнтирів безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників з урахуванням тенденцій навчання і виховання закладених у базових документах Європейського Союзу. Визначено, що для формування ефективного безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників необхідно сприяти утворенню збалансованої системи формальної, неформальної, інформальної освіти в її вертикальних і горизонтальних мережевих варіантах, що передбачає впровадження системи валідації результатів неформальної та інформальної освіти, розробку індивідуально-освітніх траєкторій професійного розвитку і саморозвитку науково-педагогічних працівників тощо.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників
  • валідація
  • інформальна освіта
  • європейський освітній простір
  • неформальна освіта

REFERENCES

1. Illiakhova, M. (2014). Modus andrahohiky u synerhetychnii modeli osvity [Modus andragogy in the synergetic model of education]. Synerhetyka i osvita: monohrafiia. Kyiv, Ukrainе: In-t obdarov. dytyny NAPN Ukrainy. Pp. 114-137.

2. Sydorenko, V. V. (2014). Pedahohichnyi kouchynh yak innovatsiina tekhnolohiia naukovometodychnoho suprovodu profesiino-osobystisnoho rozvytku vchytelia v systemi pisliadyplomnoi osvity [Pedagogical coaching as an innovative technology of scientific and methodological support of professional and personal development of a teacher in the system of postgraduate education]. Naukova skarbnytsia osvity Donechchyny – Scientific treasury of Donetsk region education, 3 (14), 13-19.

3. Khabermas, Yu. (2000). Moralnoe soznanie i kommunikativnoe deistvie [Moral consciousness and communicative action]. Saint Petersburg, Russia: Nauka.

4. Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № 2145 -VIII. [Law of Ukraine on education from July 05.09.2017, № 2145-VIII]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

5. Aleandri, G., & Refrigeri, L. (2013). Lifelong Learning, Training and Education in Globalized Economic Systems: Analysis and Perspectives. Procedia – Social and Behavioral Sciences. vol. 93, pp. 1242-1248. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.022

6. Kokkos, A. (2015). The Challenges of Adult Education in the Modern World. Procedia – Social and Behavioral Sciences. vol. 180, pp. 19–24. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.079

DOI: 10.5281/zenodo.2621021

ЦИТУВАННЯ

Ілляхова М. В. Безперевний професійний розвиток науково-педагогічних працівників у контексті розвитку європейського освітнього простору. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 1 (157) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 55–60. (Серія: Педагогічні науки). DOI:10.5281/zenodo.2621021.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFIlliakhova

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Ілляхова М. В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *