Підготовка майбутніх учителів і вчителів-практиків до застосування потенціалу шкільного підручника

АВТОР

Горяна Л. Г. ORCID: 0000-0003-1130-3210
доктор філософії, кандидат педагогічних наук, доцент, Президент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я
(Київ, Україна) 

АНОТАЦІЯ

                                                                                                                                            «…Змінивши статус підручника,
перетворивши його в інтелектуальний самовчитель,
який буде ефективним у ситуації максимального
включення учня в роботу з текстом
і дотримування строгої послідовності
в опрацюванні усіх його сторінок…»
Академік І. А. Зязюн

Автор із подякою та повагою згадує наукову спадщину знаного філософа, педагога І. А. Зязюна, котрий розкривав у своїх дослідженнях питання формування у вчителів інтелектуальних особистісних якостей, пропагував педагогіку добра. У статті висвітлюються проблеми підручникотворення в Україні. Завданням запропонованої статті є встановлення залежності та взаємозв’язку конструювання шкільного підручника, оптимальних його параметрів з розв’язанням низки педагогічних проблем шкільної освіти; створення досконалих технологій укладання навчальної книги. Найважливішими педагогічними проблемами шкільного підручника є дотримання дидактогафічних, психологічних, гігієнічних й книгознавчих вимог, які висуваються до його створення; принципів і критеріїв добору наукових знань, а також вимог щодо структури підручника: його понятійного апарату, ілюстративного матеріалу, апарату орієнтування та апарату організації засвоєння навчального матеріалу; врахування комп’ютерної підтримки; забезпечення реалізації освітнього, розвиваючого і виховного потенціалу
підручника. Доведено структурно-функціональну взаємодію всіх учасників освітнього процесу, котра досягатиметься за рахунок підготовки студентів – майбутніх учителів до методики використання потенціалу шкільного підручника у педагогічних ЗВО, сформованості у вчителів-практиків готовності застосовувати шкільний підручник як інструментарій педагогічної діяльності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • підручник
  • підручникотворення
  • педагогічні технології
  • підготовка вчителя
  • освітній простір
  • процесуальна сторона навчання

REFERENCES

1. Burda, M. I. (2000). Shkilnyi pidruchnyk yak predmet pedahohichnoho doslidzhennia [School textbook as a subject of pedagogical research.]. Dyrektor shkoly – School Director, 6, 4-5.

2. Honcharenko, S. U. (2000). Zmist zahalnoyi osvity yii humanitaryzatsiia [The content of general education is its humanization]. Neperervna profesiina osvita: problemy poshuky, perspektyvy : monohrafiya. Kyiv, Ukraine: vydavnytstvo «Vipol».

3. Gorjana, L. H. (2001). Kryterialno-tsinnisni pidkhody do tekstoutvorennia suchasnoho pidruchnyka biolohii [Critical-value approaches to text-formation of modern textbook of biology]. Ridna shkola – Native school,10 (861), 64-65.

4. Ziaziun, I. A. (2000). Intelektualno tvorchyi rozvytok osobystosti v umovakh neperervnoi osvity [Intellectual and creative development of personality in conditions of continuous education]. Neperervna profesiyna osvita: problemy poshuky, perspektyvy : monohrafiya. Kyiv, Ukraine: vydavnytstvo «Vipol», 2000.

5. Kremen, V. H. (1998). Natsionalʹna osvita yak sotsiokulʹturne yavyshche [National education as a sociocultural phenomenon]. Uchytelʹ – Teacher, 2.

6. Madzihon, V. M. (2003). Pidruchnyk novoho pokolinnya: yakym yomu buty [New generation textbook: how to be it]. Problemy suchasnoho pidruchnyka – Problems of the modern textbook, 3.

7. Traitak, D. Y. (1981). O spetsifike uchebnikov literatury, istorii, geografii, biologii [About the specifics of textbooks of literature, history, geography, biology]. Problemy shkolnogo uchebni ka – Problems of a school textbook, 9.

8. Savchenko, O. Ya. (1997). Dydaktyka pochatkovoi shkoly: Pidruchnyk dlia studentiv pedahohichnykh fakultetiv [Primary School Didactics : Textbook]. Kyiv, Ukraine: Abrys.

DOI: 10.5281/zenodo.2620791

ЦИТУВАННЯ

Горяна Л. Г. Підготовка майбутніх учителів і вчителів-практиків до застосування потенціалу шкільного підручника. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 1 (157) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 34–39. (Серія: Педагогічні науки). DOI:10.5281/zenodo.2620791.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFGorjana

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Горяна Л. Г. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *