Проблеми та окремі результати підготовки вчителів фізики до роботи з творчо обдарованими учнями

АВТОР

Давиденко П.А. ORCID: 0000-0003-0680-8302
Старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К. Д. Ушинського
(Чернігів, Україна) E-mail: uafreeart@yahoo.com

АНОТАЦІЯ

Мета роботи полягає в ознайомленні зацікавлених науковців з особливостями виконання автором дослідження, яке стосується підготовки вчителів фізики до роботи з творчо обдарованими учнями та одержаними при цьому окремими результатами.

Методологія дослідження була максимально адаптована до роботи із вчителями в системі післядипломної педагогічної освіти, яка включає до себе курси підвищення їх кваліфікації, а також систематичну роботу з ними у між курсовий період (семінари, вебінари, робота в творчих групах, індивідуальні та групові консультації, робота в групах соціальних мереж тощо). Окрім аналізу доступних наукових та науково-методичних джерел, автором здійснювались спостереження за освітнім процесом з фізики в школі, зокрема за процесом підготовки ними учнів до виконання ними творчих проектів. за процесом постановки та розв’язування творчих, зокрема, винахідницьких задач. Спостереження автора супроводжувалось відеозаписом, що дозволяло здійснювати більш глибокий аналіз окремих дій як вчителя так і його учнів. Одержувані відео матеріали потім використовувались для коригування діяльності вчителя, а також в якості мультимедійних дидактичних засобів для роботи на всіх наступних курсах. Окремим пунктом дослідження було проведення педагогічного експерименту.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що автором вперше науково обґрунтовано можливість підготовки вчителя фізики до роботи з творчо обдарованими учнями в системі післядипломної педагогічної освіти. Результати дослідження опубліковані автором в фахових виданнях України, Республіки Білорусь, Республіки Молдова та Російської Федерації.

Одержані результати впровадженні в педагогічну практику, зокрема в системі післядипломної педагогічної освіти вчителів фізики в Чернігівській та інших областях.

Висновки. Вчителі стали диференціювати творчу, інтелектуальну та дослідницьку діяльність людини, а також оволоділи методикою діагностики здібностей до науково-технічної творчості.

Вчителі навчились здійснювати постановку творчих задач в освітньому процесі з фізики. Вони стали більш змістовно підходити до надання своїм учням допомоги у роботі по виконанню ними навчальних проектів.

Під час наших подальших досліджень ми плануємо запропонувати нові організаційні форми та методи навчання вчителів та учнів, зокрема з використанням Internet-ресурсів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • творчо обдарована дитина
  • підготовка вчителя
  • освітній процес з фізики
  • авторські курси
  • післядипломна педагогічна освіта.

REFERENCES

1. Davidenko, A. A. (2008) Diahnostyka zadatkiv i zdibnostei uchniv do doslidnytskoi diialnosti ta naukovo-tekhnichnoi tvorchosti [Diagnostics of students’ learning and abilities to research activities and scientific and technical creativity]. Fizyka ta astronomiia v shkoli – Physics and astronomy at school, 5–6, 18–20.

2. Davidenko, A. A. (2010). Naukovo-tekhnichna tvorchist uchniv : navchalno-metodychnyi posibnyk dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Scientific and technical creativity of students: a teaching and methodical manual for general educational institutions]. Nizhyn, Ukraina : Aspect Polygraph Publishing
House.

3. Davidenko, A. A. (2013). Poniattia obdarovanosti dytyny [The concept of gifted child]. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota – Practical Psychology and Social Work, 7, 34–38.

4. Davidenko. A. A. (2015). Problemy podgotovki uchiteley fiziki k rabote s uchashchimisya. imeyushchimi zadatki k nauchno-tekhnicheskomu tvorchestvu [Problems of training physics teachers to work with students who have the makings of scientific and technical creativity]. Fundamentalnyye i prikladnyye problemy fiziki. Materialy IX Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii. g. Saransk. 16–18 noyabrya 2015 g – Fundamental and applied problems of physics. Proceedings of the IX International Scientific and Technical Conference, Saransk, November 16–18, 2015, Saransk, Russia, 351–355.

5. Davidenko, A. A. (2011). Tvorchist yak protses harmonizatsii systemy [Creativity as a process of harmonization of the system]. Visnyk NAPN Ukrainy. Pedahohika i psykholohiia – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine. Pedagogy and psychology. 4 (73). 78–85.

6. Davidenko, P. A. (2016). Ob oformlenii uchashchimisya rezultatov issledovatelskoy i tvorcheskoy deyatelnosti v oblasti fiziki i tekhniki [About students’ registration of the results of research and creative
activity in the field of physics and technology]. Fizika: Prablemy vykładańnia – Physics: Problems of Teaching, 3, 22–26.

7. Davidenko, P. A. (2018) Rol uchitelya v organizatsii deyatelnosti uchashchikhsya pri vypolnenii imi tvorcheskikh proyektov [The role of a teacher in the organization of students’ activities in the implementation of their creative projects]. ET COMMENTATION Ştiinţe ale Educaţiei. REVISTĂ TIINŢIFICĂ Chişinău, 2018. 3 (14). 86–92.

DOI: 10.5281/zenodo.3245562

ЦИТУВАННЯ

Давиденко П. А. Проблеми та окремі результати підготовки вчителів фізики до роботи з творчо обдарованими учнями. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 3–8. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3245562.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Davidenko, P.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Давиденко П.А. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *