Ефекти впливу платних відпрацювань пропущених студентами занять

АВТОР

Стеченко О. В. ORCID: 0000-0001-7899-0153 Researcher ID D-4382-2018
Кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри біоорганічної та біологічної хімії, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
(Київ, Україна) E-mail: stechenkoov88@gmail.com

АНОТАЦІЯ

Мета роботи. Шляхом аналізу статистичних даних щодо кількості академічних боргів довести ефективність впровадження розробленого в НМУ імені О. О. Богомольця Положення про відпрацювання навчальних занять з елементом відпрацювань за оплату, та показати позитивний вплив від цього на обсяги академічних боргів та кількісні показники якості навчання студентів.

Методологія. Аналіз звітів деканатів факультетів за 2015/2016 – 2017/2018 н. рр. щодо абсолютної успішності, якості успішності, середнього балу; статистичні дані сектору моніторингу якості освіти щодо кількості студентів, які на кінець семестрів та навчального року мали академічну заборгованість; дані щодо кількості пропущених навчальних годин за навчальний рік; інформація щодо причин пропусків навчальних занять.

Наукова новизна. У статті вперше висвітлено переконливі дані щодо ефективності впливу запровадженого в НМУ імені О. О. Богомольця Положення про відпрацювання пропу­щених навчальних занять (в тому числі – за оплату) на кількість пропущених навчальних годин, відсоток студентів з академічними боргами та на показники якості навчання.

Висновки. Запровадження розробленого в НМУ імені О. О. Богомольця Положення про відпрацювання пропущених навчальних занять стало дієвим інструментом підвищення ефективності освітнього процесу як приклад контрольованої мотивації. Застосування відпрацювань за оплату пропущених без задокументованих поважних причин навчальних занять з клінічних та науково-природничих дисциплін в обсязі понад 12 годин за семестр за умови відсутності прокрастинації підвищило середній бал успішності, якість успішності та абсолютну успішність студентів Університету. Зменшення кількості пропущених за навчальний рік академічних годин середньостатистичним студентом з 10,7 до 4,4 свідчить про удосконалення навичок тайм-менеджменту та збільшення мотивації до навчання. Це вивільняє час для наукової та методичної роботи викладачів, а спрямування додаткових коштів на закупівлю обладнання кафедр слугуватиме розвитку їх матеріально-технічної бази.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • академічна заборгованість студентів
  • платні відпрацювання
  • якість навчання
  • вища медична освіта

REFERENCES

1. Batryn, N. V. (2012). Problema pidvyshchennia motyvatsii studentiv vyshchyh navchalnyh zakladiv ekonomichnoho profiliu [Problems of improvement of students` motivation in economic higher educational institutions]. Naukovi zapysky. Seriia : Pedahohika – Proceedings. Ser.: Pedagogy, 4. 158–163.

2. Hrabchak, O. (2016). Osoblyvosti akademichnoi prokrastynatsii studentiv-pershokursnykiv [Features of Academic Procrastination of First Year Students]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity – Pedagogy and psychology of vocational education, 4, 210–218.

3. Melenko, S. R. (2015). Motyvatsiia – rushiinyi faktor navchalnoho protsesu [Motivation – moving factor of educational process]. Medychna osvita – Medical education, 1,  69–70.

4. Podshyvailov, F.M. (2013). Osoblyvosti motyvatsinoi sfery studentiv, skhylnyh do propuskiv zaniat [Peculiarities of the motivational sphere of students who are inclined to absenteesm classes]. Doslidzhenniia molodykh uchenykh u konteksti rozvytku suchasnoi nauky: materialy II shchorichnoi vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Research of young scientists in the context of the development of modern science: proceedings of the 2nd All-Ukrainian conference,  212–219.

5. Reva, A. N., Kamyshin, V. V., & Panasiuk, A. N. (2010). Vyiavlennia osnovnyh dominantiv motyvatsii studentiv na propusky zaniat [Uncovering the principal dominances in the motivation of students to skip classes]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Pedahohika, Psykholohiia – Bulletin of the National Aviation University. Ser.: Pedagogy, Psychology, 55–62.

6. Unhuryan, L. M., Chernetska, H. V., & Obrazenko, M. S. (2013). Motyvatsiia studentiv u protsesi navchania, shliakhy motyvatsii do navchannia [Student motivation in educational process motivation ways to education]. Medychna osvita – Medical education, 4, 75–77.

7. Isik U., Wouters A., M. ter Wee M., Croiset G., & Kusurkar R. (2017). Motivation and academic performance of medical students from ethnic minorities and majority: a comparative study. BMC Medical Education. №17:233. Pp. 1–9 (eng).

DOI: 10.5281/zenodo.3252362

ЦИТУВАННЯ

Стеченко О. В.  Ефекти впливу платних відпрацювань пропущених студентами занять. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 66–72. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3252362.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Stechenko O.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Стеченко О. В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *