Використання креолізованих текстів в професійній підготовці майбутніх учителів (у контексті задачного підходу)

АВТОРИ

Бивалькевич Л. М. ORCID: 0000-0002-5500-416X
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін та креслення Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: manofmystery@ukr.net

Лілік О. О. ORCID: 0000-0002-5187-1944
доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: lilik8383@ukr.net

 

АНОТАЦІЯ

Мета статті – визначення особливостей використання креолізованих текстів у професійній підготовці майбутніх учителів на засадах задачного підходу.

Методологія. Дослідження здійснено з урахуванням засадничих положень низки методологічних підходів, а саме: діяльнісного, системного, особистісно орієнтованого, компе­тентнісного – на основі принципів взаємодоповнюваності і відповідності меті дослідження.

Наукова новизна. У статті вперше схарактеризовано особливості використання креолізованих текстів в професійній підготовці майбутніх учителів на основі задачного підходу; запропоновано приклади завдань з дисциплін соціально-гуманітарного і професійно-практичного блоків у контексті професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів, а також учителів української мови і літератури; обґрунтовано критерії відбору чи створення креолізованих текстів, їхній педагогічний потенціал.

Висновки. Задачний підхід є перспективним шляхом реформування освітнього процесу в педагогічному закладі вищої освіти, що забезпечить його цілісність, проблематизацію, технологічність.

Ефективну реалізацію задачного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів можна забезпечити шляхом його впровадження на всіх етапах навчання, а також у контексті практик і науково-дослідницької роботи; розроблення методичних матеріалів, що відображають зміст навчання на основі зазначеного підходу, активним використанням креолізованих текстів у процесі розроблення і розв’язання навчальних задач.

Використання креолізованих текстів в освітньому процесі закладів вищої освіти потребує певної підготовки викладачів. Для відбору, використання чи створення зазначених текстів потрібен усвідомлений підхід і ураховування особливостей функціонування психіки студентів, прогнозування результатів. Потрібно усвідомлювати, що використання креолізованих текстів є потужним засобом психічного впливу.

Перспективи подальших досліджень убачаємо в розробленні методичного інструментарію (технологій, методів, прийомів і засобів) для використання креолізованих текстів у контексті задачного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • задачний підхід
  • креолізовані тексти
  • майбутні вчителі
  • професійна підготовка
  • заклади вищої освіти

REFERENCES

1. Anisimova, E. (2003). Lingvistika teksta i mezhkulturnaja kommunikatsija (na materiale kreolizovannyh tekstov) : ucheb. posobie dlja stud. fak. inostr. jaz. vuzov. [Text linguistics and intercultural communication (based on the creolized texts)]. Moscow, Russia : Izdatelskij tsentr «Akademija».

2. Ball, G. A. (1990). Teorija uchebnyh zadach [Theory of the learning tasks]. Moscow, USSR : Pedagogika.

3. Basov, M. Ja. (1991). Izbrannye psihologicheskie proizvedenija [Selected psychological works]. Moscow, Russia : Nauka.

4. Bernackaja, A. (2000). K probleme «kreolizatsii» teksta: istorija i sovremennoe sostojanie [To the problem of the texts’«creolization»: history and current state]. Rechevoe obrashchenie: spetsializirovannyj vestnik – Speech: specialized messenger. Krasnojarsk, Russia. 104–110.

5. Burkova, L. V. (2009). Naukovi pidkhody do rozuminnia poniattia «zadacha» v navchalnomu protsesi [Scientific approaches to understanding the concept of “task” in the educational process]. Naukovo-metodychnyi Visnyk «Dzherela» Ivano-Frankivskoho OIPPO – Naukovo-methodic Bulletin Dzherela Іvano-Frankіvskogo OІPPO. 1–2 (57–58), 31–42.

6. Dubaseniuk, O. A. (2010). Realizatsiia zadachnoho pidkhodu u profesiinii pidhotovtsi maibutnoho vchytelia [Realization of a task-oriented approach in the training of the future teacher]. Novi tekhnolohii navchannia: mater. mizhnar. konf. «Dukhovno-moralne vykhovannia i profesionalizatsiia: vyklyky ХХІ st.». – New Learning Technologies: Proceedings international conference “Spiritual and moral upbringing and professionalization: challenges of the XXI century”. 66. Ch. 1. Kyiv-Vinnytsia, Ukraine. 159–164.

7. Kuljutkin, Ju. N., Suhobskaja, G. S. (1981). Modelirovanie pedagogicheskih situacij: problemy povyshenija kachestva i jeffektivnosti obshchepedagogicheskoj podgotovki uchitelja [Modeling the pedagogical situations: problems of improving the quality and effectiveness of general pedagogical teacher training]. Moscow, Russia : Pedagogika.

8. Pryhodii, M. A. (2008). Vplyv tekhnichnykh zadach na aktyvizatsiiu piznavalnoi diialnosti uchniv pid chas profilnoho navchannia [Influence of the technical tasks on activating pupils’ cognitive activity during the profile education]. Molod i rynok – Youth and the market. 6 (41), 68–71.

9. Sorokin, Ju., & Tarasov, E. (1990). Kreolizovannye teksty i ih kommunikativnaja funkcіja. Optimizacija rechovogo vozdejstvija [Creolized texts and their communicative functions. Speech impact optimization]. Moscow, USSR : Nauka. 180–186.

DOI:10.5281/zenodo.3244477

ЦИТУВАННЯ

Бивалькевич Л. М., Лілік О. О. Використання креолізованих текстів в професійній підготовці майбутніх учителів (у контексті задачного підходу). Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 197–202. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3244477.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFByvalkevych and Lilik

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Бивалькевич Л. М., Лілік О. О. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *