Підвищення якості підготовки майбутніх фахівців професійної освіти в галузі комп’ютерних технологій засобами 3D моделювання

АВТОР

Гевко І. В. ORCID: 0000-0003-1108-2753
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
(Тернопіль, Україна) E-mail: gevko.i@gmail.com

АНОТАЦІЯ

У статі розглянуті питання інформатизації суспільства, підготовки людини до повноцінного життя в умовах сучасного суспільства. Без міцного фундаменту, закладеного в сфері освіти, ніякі, навіть видатні наукові відкриття, не зроблять суспільство дійсно інформаційним. Метою цієї статті є аналіз та висвітлення основних переваг при використанні 3D-моделювання у навчальному процесі в умовах інформатизації суспільства, показати вплив комп’ютерних технологій на підвищення якості освіти при застосуванні в професійній підготовці студентів у закладах вищої освіти.

Методологія. Нові інформаційні технології, які запроваджуються в процесі освіти, сприяють його підйому на якісно новий рівень. У статті акцентовано, що за допомогою тривімірного моделювання в середовищі графічних пакетів завдання візуального представлення геометричних об’єктів значно спрощується. 3D-модель дозволяє подавати інформацію найзручнішим способом для навчання і сприйняття. Використання
3D-технології тренує пам’ять, по зображенню студенти можуть пригадати більше, ніж якщо просто розповісти «сухий матеріал». 3D технологію можна об’єднати з теоретичним і практичним навчанням за певною професією чи спеціальністю. Тут з’являється міждисциплінарна зв’язок. Використання тривимірного моделювання дозволяє створити візуальний образ об’єкта, використовуючи колір, анімацію, проте це не повинно відволікати студентів від розв’язання поставлених завдань. Наукова новизна. Тривимірне проектування виробів є одним із актуальних завдань фахової освіти виробництва. Створення комп’ютерної моделі є аналогом виготовлення макету виробу або зразка, але зі значно меншими витратами матеріалів, праці і коштів.

Світовий та вітчизняний досвід показує. що використання комп’ютера у викладанні інженерної графіки дає великий позитивний ефект.

У статті розглянуто проблему використання прикладних програм при викладанні інженерної графіки. Використання комп’ютерних технологій надає наочність новому матеріалу, сприяє розвитку просторового мислення.

Висновки. Таким чином, вивчення і аналіз спеціальної літератури дозволяє стверджувати, що використання систем автоматизованого проектування, що ґрунтується на тривимірному моделюванні, сьогодні є стандартом для створення конструкторської та технологічної документації (не принципово, на базі якої САПР проводити навчання, так як основні операції в будь-який з них схожі). Це, в свою чергу, обумовлює спеціальні вимоги до підготовки майбутніх фахівців. У процесі організації професійної підготовки необхідними умовами виступають: формування заданих рівнів компетентності, професійна культура фахівця, розвиток його потреб в постійному. Дані умови є базовими для ефективної діяльності в умовах конкурентного середовища.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • креслення
  • комп’ютер
  • просторове мислення
  • 3D-модель
  • комп’ютерні технології

REFERENCES

1. Voloshchuk, I. S. (2009). Pedahohichne doslidzhennia. [Pedagogical research]. Kyiv, Ukrainе: Information Systems.

2. Нevko, I. V. (2018). Vykorystannia suchasnykh informatsiinych tekhnolohii – osnova profesiinoho zrostannia pedahoha. [The use of modern information technologies is the basis for the professional growth of the teacher]. Visnyk Chernighivsjkogho nacionaljnogho pedaghoghichnogho universytetu im. T. H. Shevchenka. – Bulletin of Chernihiv National T. G. Shevchenko Pedagogical University. 151 (2). 10–14.

3. Hevko, I. V. (2017). Profesionalizm pedahohichnykh kadriv yak odna iz umov yakisnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv tekhnolohii. [Professionalism of pedagogical staff as one of the conditions for qualitative training of future technology teachers]. Zhurnal osvity, okhorony zdorovia ta sportu – Journal of Education, Health and Sport. Poland. Vol. 7, 5, 797–807.

4. Hevko, I. V. (2017). Formuvannia i rozvytok profesionalizmu vchytelia tekhnolohii: teoriia i metodyka [Formation and development of the professionalism of the teacher of technologies: theory and methodology]. Kamianets-Podilsky, Ukrainе: Axiom.

5. Dzhedzhula, O. M. (2009). Stvorennia informatsiino-tekhnolohichnoho seredovyshcha hrafichnoi pidhotovky studentiv na osnovi multymediinoho navchalno-metodychnoho kompleksu. [Creation of the informational and technological environment of graphic preparation of students on the basis of multimedia educational-methodical complex]. Suchasni informacijni texnologiyi ta innovacijni metody`ky` navchannya u pidgotovci faxivciv : metodologiya, teoriya, dosvid, problemy – Modern information technologies and innovative teaching methods in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems. Kyiv-Vinnitsa, Ukrainе: Glider. Vol. 21. 358–363.

6. Koziar, M. M. (2000). Metodicheskoe obespechenie graficheskoy podgotovki spetsialista v vyisshem uchebnom zavedenii (na primere nemashinostroitelnyih spetsialnostey). [Methodical provision of graphic preparation of a specialist in a higher educational institution (on the example of non-machine-building specialties)] Extended abstract of candidate’s thesis. Kiev, Ukrainе: National ped Un-t them. M. P. Drahomanov.

7. Mashbyts, E. Y. (1988). Psihologo-pedagogicheskie problemyi kompyuterizatsii obucheniya. [Psychological and pedagogical problems of computerization of training]. Moscow, Russia: Prosveshchenie.

8. Mykhailenko, V. Ye. (2003). Inzhenerna ta kompiuterna hrafika : pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh zakladiv osvity. [Engineering and computer graphics: a textbook for students of higher educational institutions]. Kyiv, Ukrainе: Karavela.

9. Sysoieva, S. (2005). Suchasni aspekty profesiinoi pidhotovky vchytelia. [Modern aspects of teacher training]. Pedahohika i psykholohiia – Pedagogics and psychology. 4 (49), 60–66.

10. Yusupova, M. F. (1999). Psihologo-pedagogicheskie aspektyi distantsionnogo obrazovaniya po tehnicheskim distsiplinam. [Psychological and pedagogical aspects of distance education in technical disciplines]. Sb. statey nauchno-metodicheskaya konferentsiya Yuzhno-Ukrainskiy Gosudarstvennyiy Pedagogicheskiy universitet im. K. V. Ushinskogo. – Sat Articles Scientific-Methodical Conference Southern Ukrainian State Pedagogical University named after. K. V. Ushinsky. Odessa, Ukrainе, 55–61.

11. Yusupova, M. F. (2002). Zastosuvannia novykh informatsiinykh tekhnolohii v hrafichnii pidhotovtsi studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. [Application of new information technologies in graphic preparation of students of higher educational institutions] Extended abstract of candidate’s thesis. Kiev. Ukrainе: National ped Untitled M. P. Drahomanov.

12. Yakymanskaia, I. S. (1980). Razvitie prostranstvennogo myishleniya shkolnikov. [Development of spatial thinking of schoolchildren]. Moscow. Russia: Pedagogika.

DOI: 10.5281/zenodo.3245398

ЦИТУВАННЯ

Гевко І. В. Підвищення якості підготовки майбутніх фахівців професійної освіти в галузі комп’ютерних технологій засобами 3D моделювання. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 203-211. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3245398.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFHevko

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Гевко І. В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *