Методологія оптимізації процесу навчання майбутнього вчителя технологій

АВТОРИ

Дрозденко Н. М. ORCID: 0000-0003-2374-8110
кандидат педагогічних наук, старший викладач, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: NatalyaDrozdenko151215@gmail.com

Тищенко Г. В.
студентка магістратури технологічного факультету, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: halina93tishhenko@gmail.com

АНОТАЦІЯ

У статті представлена структурна характеристика поняття оптимізації навчального процесу у вищій школі з позиції провідних науковців та педагогів-практиків. Здійснено аналіз методики застосування засобів оптимізації шляхом інтенсифікації навчання та використання інноваційних технологій на заняттях з дисципліни «Основ харчових технологій».

Робиться висновок, що оптимізація навчального процесу при вивченні спецдисциплін майбутніми вчителями технологій може бути досить успішною із застосуванням вдало підібраних та поєднаних між собою педагогічних технологій. Одними з таких, на наш погляд, є інтенсифікація навчання та застосування інноваційних технологій. Адже принцип оптимізації навчального процесу базується на досягненні високого рівня знань, умінь і навичок, розвитку психологічних та інтелектуальних функцій, вдосконаленні способів та шляхів навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вчителів технологій, а також управління навчанням на основі всебічного врахування його закономірностей, принципів, сучасних форм і методів, особливостей, внутрішніх та зовнішніх умов з метою досягнення найвищої його ефективності, зокрема, при вивченні спецдисциплін.

Мета роботи: обґрунтувати раціональні способи оптимізації процесу навчання майбутніх учителів технологій на прикладі навчальної дисципліни «Основи харчових технологій».

Методологія: аналіз літературних джерел та Internet-ресурсів із означеної проблеми та практична апробація оновленої методики під час проведення занять з дисципліни «Основи харчових технологій» для студентів технологічного факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Наукова новизна полягає у застосуванні методики оптимізації навчального процесу при вивченні спецдисципліни шляхом інтенсифікації навчального процесу та використання інноваційних технологій навчання у вищій школі.

Висновки. Тож, комплексно включаючи процеси інтенсифікації навчання та сучасні інноваційні техніки й технології, досягається мета ефективності вивчення комплексних тем навчальної дисципліни у стислих часових межах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • оптимізація та інтенсифікація навчального процесу
  • інноваційні технології

REFERENCES

1. Burdeina, N. B. (2011). Optymizatsiia ta intensyfikatsiia yak osnovni chynnyky pidvyshchennia efektyvnosti navchalnoho protsesu u vyshchii shkoli [Optimization and intensification as the main factors for increasing the efficiency of the educational process in higher education]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova – Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Kyiv, Ukraine : NPU.

2. Tverezovska, N. T. (2014). Orhanizatsiia innovatsiinoi diialnosti [Organization ofinnovation]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu – Bulletin of the Chernihiv National T. G. Shevchenko Pedagogical University. Seriia : Pedahohichni nauky. Chernihiv, Ukraine : CHNPU. Issue 120, 193–195.

3. Fitsula, M. M. (2002). Pedahohika: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh pedahohichnykh zakladiv osvity [Pedagogy: textbook of students of higher pedagogical educational institutions]. Kyiv, Ukraine : Vydavnychyi tsentr «Akademiia».

DOI: 10.5281/zenodo.3245740

ЦИТУВАННЯ

Дрозденко Н. М., Тищенко Г. В. Методологія оптимізації процесу навчання майбутнього вчителя технологій. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 212-216. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3245740.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFDrozdenko and Tyshchenko

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Дрозденко Н. М., Тищенко Г. В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *