Структура соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови

АВТОР

Киливник В. В. ORCID: 0000-0002-0770-265X
викладач англійської мови, Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж
(Вінниця, Україна) E-mail: ms.Kilivnik@mail.ru

 

АНОТАЦІЯ

У статті характеризується сутність поняття «соціокультурна компетентність майбутніх учителів іноземної мови».

Мета роботи. Розглянути структуру соціокультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови.

Методологія. На підставі аналізу вітчизняної та зарубіжної філософської, культурологічної, психолого-педагогічної літератури доведено, що проблема формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови є міждисциплінарною і займає одне з головних місць серед завдань вищої освіти в Україні, що потребує першочергового розв’язання. На даному етапі роботи був використаний метод моделювання для розробки моделі формування соціокультурної компетентності студентів педагогічного коледжу у процесі вивчення іноземної мови.

Наукова новизна. Питання формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в системі педагогічного коледжу не була предметом жодного наукового дослідження.

Запропоновано педагогічні умови, що сприяють формуванню соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. Серед педагогічних умов такі: акцентуація соціокультурного компоненту у процесі викладання іноземної мови, використання інтегрованих завдань професійного спрямування з варіативним змістом та комплексне використання традиційних та інноваційних методів навчання.

Описано структуру соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. На основі запропонованих педагогічних умов була розроблена модель формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в позанавчальній діяльності коледжу.

Висновки. На основі аналізу зарубіжної та вітчизняної літератури, а також європейського досвіду щодо проблеми класифікації ключових компетентностей, було визначено компоненти, що входять до складу соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови: когнітивний, операційно-процесуальний та мотиваційно-ціннісний.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • компетентність
  • соціокультурна компетентність
  • майбутні учителі іноземної мови

REFERENCES

1. Zakirianova, I. A. (2006) Formuvannia sotsiokulturnoi kompetentnosti u maybutnikh vchyteliv inozemnoi movy v protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of socio-cultural competence of future foreign language teachers in the process of training]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, Ukraine : Instytut vyshchoi osvity APN Ukrainy.

2. Mardakhayev, L. V. (2003). Sotsialnaya pedagogíka. [Social pedagogy]. Moscow, Russia : Uchebnik dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy.

3. Lytvyn, V., Andrushchenko, A., & Hurii A. (2004). Naukovo-osvitniy potentsial natsii: pohliad u XXI stolittia. [The scientific and educational potential of the nation: A View in the 21st Century]. Kyiv, Ukraine : Navchalna knyha.

4. Passov, Ye. I. (2009).  Terminosistema metodiki, ili kak my govorim i pishem [Terminosystem method, or as we speak and write]. Saint Petersburg, Russia : Zlatoust.

5. Frytsiuk, V. A. (2016). Profesiinyi samorozvytok maibutnoho pedahoha. Monohrafiia. [Professional self-development of the future teacher. Monograph]. Vinnytsia, Ukraina : TOV «Nilan LTD».

DOI: 10.5281/zenodo.3246873

ЦИТУВАННЯ

Киливник В. В. Структура соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 217-221. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3246873.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFKylyvnyk

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Киливник В. В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *