Дослідження проблеми формування графічної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти

АВТОР

Коляса П. І. ORCID: 0000-0002-5388-8993
аспірант кафедри комп’ютерних технологій, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
(Тернопіль, Україна) E-mail: kolyasapavlo@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

У статті розкрито особливості розвитку і функціонування професійної освіти в різних країнах світу, в тому числі, Україні. Встановлено, що реформування вітчизняної освіти та її входження у загальноєвропейський освітній простір висуває нові вимоги до якості підготовки майбутніх фахівців професійної освіти. Метою статті є розкрити поняття та особливості формування графічної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти в галузі комп’ютерних технологій. Для досягнення мети статті застосовано методологію, яка полягає у проведенні аналізу розвитку професійної освіти в Україні та дослідженості проблеми формування графічної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти в галузі комп’ютерних технологій в закордонному досвіді. У статті визначено особливості графічної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти, визначено умови її формування та перспективи розвитку компетентнісного підходу в навчальному процесі таких фахівців, що склало наукову новизну.

Виділено ряд невирішених на сьогоднішній час проблем розвитку професійної освіти в Україні: високі темпи науково-технічного прогресу зумовили старіння професійних компетентностей майбутніх фахівців професійної освіти в галузі комп’ютерних технологій; нормативно-правова база не забезпечує ефективного функціонування закладів вищої освіти та формування якісної підготовки майбутніх фахівців; традиційні засоби, способи і форми навчання не відповідають сучасним вимогам до кваліфікованих фахівців в галузі комп’ютерних технологій. На основі проведеного дослідження, здійснено висновки, що формування графічної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти в галузі комп’ютерних технологій, із врахуванням закордонного досвіду, вважаємо необхідним компонентом їх професійно-педагогічної підготовки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • графічна компетентність
  • професійна освіта
  • майбутні фахівці професійної освіти
  • комп’ютерні технології
  • компетентнісний підхід

REFERENCES

1. Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku [National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021]. (2013, July). Zakonodavstvo Ukrainy – Legislation of Ukraine. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

2. Kobzar, N. V. (2010). Ponyattia «kompetentnist», «kompetentsiia» i «hotovnist do diialnosti» v suchasnii osvitnii paradyhmi [Concept of «competence», «competence» and «readiness for activity» in the modern educational paradigm]. Naukovyi Visnyk Donbasu – Donbass Scientific Bulletin, 3, 33–39.

3. Kompetentnisnyy pidkhid u suchasniy osviti: svitovyy dosvid ta ukrayinski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoyi polityky [Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives: Library for Educational Policy]. (2004). Kyiv, Ukraine : K.I.S.

4. Bandura A. R. (1986). Social Foundations of Thought and Action: a social cognitive theory. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 158 p.

5. Bannister D. and F. Fransella. (1986). Inquiring Man: the psychology of personal constructs, 3rd ed. London: Routledge, 390 p.

6. Laura H. Salganik, Dominique S. Rychen, Urs Moser, John W. Konstant (1999), Projects on Competencies in the OECD Context: Analysis of the Theoretical and Conceptual Foundations, SFSO, OECD, ESSI, Neuchbtel.

DOI: 10.5281/zenodo.3246944

ЦИТУВАННЯ

Коляса П. І. Дослідження проблеми формування графічної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 222-226. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3246944.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFKoliasa

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Коляса П. І. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *