Формування основних освітніх компетентностей у майбутніх викладачів професійного навчання в галузі “транспорт”

АВТОРИ

Гетта В. Г. ORCID: 0000-0003-3057-9976
Кандидат педагогічних наук, професор кафедри технологічної освіти та інформатики,
Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: getta1942@ukr.net

Мантула О. Ю.
Аспірант кафедри професійного навчання та безпеки життєдіяльності, Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: sanyamantula1994ms@gmail.com

АНОТАЦІЯ

Сучасна освітня стратегія в Україні характеризується все інтенсивнішим спрямуванням навчального процесу на здобуття студентами знань, умінь і навичок шляхом інтелектуального їх розвитку на основі сучасних педагогічних технологій.

Світовий педагогічний досвід дає підстави вважати, що це можна задовольнити шляхом запровадження в навчальний процес компетентнісного підходу, який передбачає формування і розвиток як основних «ключових», так і предметних компетентностей.

Мета статті – з’ясувати важливі питання формування розвитку основних освітніх компетентностей у майбутніх викладачів професійного навчання в процесі використання компетентнісного підходу при їх навчанні.

Важливість цієї проблеми відмічається в працях багатьох вчених як минулого, так і сьогодення. Тому в основу методології даного дослідження покладено Державний стандарт вищої освіти України та світоглядні засади вироблені класиками педагогічної думки, підтверджені багаторічним досвідом.

Автори статті, виходячи з аналізу наукових джерел присвячених даній проблемі, практики використання компетентнісного підходу, власних досліджень сформулювали комплекс напрямків педагогічного впливу на студентів в процесі навчання який дасть можливість досягнути поставленої мети – виховання у студентів потреби вчитись, інтересу до знань, вміння вчитись, використовувати ресурс мережі Інтернет, розвивати інтелектуальний потенціал, спілкуватись як на побутовому , так і професійному рівні тощо – в цьому і полягає новизна дослідження.

Висновки. Формування освітніх компетентностей у майбутніх викладачів професійного навчання в галузі транспорту дасть можливість на сучасному етапі суспільно-економічного розвитку України підготувати нестандартно мислячих, здатних до впровадження у всі сфери життя інновацій фахівців з вищою освітою.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • потреба
  • пізнавальний інтерес
  • уміння навчатись
  • уміння спілкуватись

REFERENCES

1. Bibik, N. M. (2015). Perevahy i ryzyky zaprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu v shkilniy osviti [The benefits and risks of introducing a competency approach in school education]. Ukrainkyi pedahohichnyi zhurnal –  Ukrainian Pedagogical Journal, 1, 84–93.

2. Dekart, R. (1873). O metode dlya pravilnogo razvitiya razuma i dlya izyskaniya istiny [About the method for the correct development of the mind and for finding the truth]. Voronezh, Russia: publishing house Veselovsky.

3. Disterveg, A. (1957). Izbraniye pedagogicheskikh sochineniy [Election of pedagogical essays]. Moscow, Russia : Uchpedgiz.

4. Pekhota, O. M. (2001). Osvitni tekhnolohii. Navchalnyi posibnyk [Educational technologies. Tutorial]. Kyiv, Ukraine: ASK.

DOI:10.5281/zenodo.3245547

ЦИТУВАННЯ

Гетта В. Г., Мантула О. Ю. Формування основних освітніх компетентностей у майбутніх викладачів професійного навчання в галузі “Транспорт”. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 21–25. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3245547.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Dryzhak, V., and Yermak, S.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Гетта В. Г., Мантула О. Ю. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *