Методика організації практичних занять з дисципліни «Вступ до спеціальності» у закладах вищої освіти

АВТОР

Полетай О. М. ORCID: 0000-0002-6966-0205
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: elena-poletaj@ukr.net

 

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена питанням методики організації та проведення практичних занять з дисципліни «Вступ до спеціальності» із студентами першого курсу технологічного факультету. Проаналізовано нормативні документи та дослідження науковців щодо вимог та порядку проведення практичного заняття, його структури та змісту; визначено важливість ролі викладача щодо підготовки та проведення практичного заняття; наведено та проаналізовано методичні рекомендації щодо етапів практичних занять, видів діяльності та застосування новітніх інтерактивних технологій; визначено практичне значення дисципліни саме для першокурсника.

Мета роботи. Проаналізувати методику організації та проведення практичних занять, зміст та послідовність структурних компонентів, застосування інтерактивних технологій як засобу що сприяє виникненню пізнавального інтересу у студентів до навчального предмету та для ефективної адаптації у закладі вищої освіти.

Методологія. Дослідження здійснено з урахуванням системного підходу, що відображає зв’язок явищ і процесів навколишньої дійсності. Він розглядає відносно самостійні компоненти у взаємозв’язку і постійній зміні. Тісно пов’язаний з особистісним підходом, що означає орієнтацію педагогічного процесу на особистість, та з діяльнісним – створення умов завдяки яким людина стає суб’єктом пізнання, діяльності і спілкування.

Наукова новизна. Уточнено систему критеріїв та показників оцінювання роботи студентів за різними видами діяльності в межах дисципліни «Вступ до спеціальності».

Висновки. Організація практичних занять передбачає підготовку викладача і студентів. Викладач – стосовно змісту, структури, плану заняття, доцільного застосування інтерактивних технологій та чітких методичних рекомендацій студентам щодо самостійної підготовки. Студент, у свою чергу, повинен чітко уявляти що включає в себе «підготовка до заняття» і виконувати методичні рекомендації. Така співпраця повинна виконувати основну мету освіти – навчити майбутнього громадянина України самостійно організовувати свою самоосвіту і тим самим все життя розумово і практично розвиватися.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • методика проведення практичних занять
  • інтерактивні технології
  • методичні рекомендації
  • навчальна діяльність
  • самостійність

REFERENCES

1. Ortynskyi, V. L. (2009). Pedahohika vyshchoi shkoly: navchalnyi posibnyk [Pedagogy of higher education : textbook]. Kyiv, Ukraine : Tsentr uchbovoi literatury.

2. Fitsula, M. M. (2006). Pedahohika vyshchoi shkoly: navchalnyi posibnyk [Pedagogy of higher education: textbook]. Kyiv, Ukraine : Akademvydav.

3. Turkot, T. I. (2011). Pedahohika vyshchoi shkoly: navchalnyi posibnyk [Pedagogy of higher education: textbook]. Dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kyiv, Ukraine : Kondor.

4. Zaichenko, I. V. (2003). Pedahohika: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv. [Pedagogy: textbook]. Chernihiv, Ukraine : Desnianska pravda.

5. Kuzminskyi, A. I. & Omelianenko, V. L. (2007). Pedahohika : navchalnyi posibnyk [Pedagogy : textbook]. Kyiv, Ukraine : Znannia.

6. Moiseiuk, N.E. (2001). Pedagogy: navchalnyi posibnyk. [Pedahohika: textbook]. Kyiv, Ukraine: Kondor.

7. Pedahohichna maysternist : pidruchnyk. [Pedagogical Skills : textbook] (2004). Za red. Ziaziuna, I. A. Kyiv, Ukraine : Vyshcha shkola.

8. Pometun, O. I., & Pyrozhenko, L.V. (2002). Interaktyvni tekhnolohiyi navchannya: teoriya, praktyka, dosvid [Interactive Learning Technologies: Theory, Practice, Experience]. Kyiv, Ukraine: Vydavnytstvo.

9. Matviienko, P. I (1999). Oriientyr na osvitni tekhnolohiyi [Landmark on educational technologies]. Pedahohichni tekhnolohii: Dosvid. Praktyka. Dovidnyk – Pedagogical Technologies: Experience. Practice. Directory. Poltava, Ukraine : POIPOPPO.

10. Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 17.01.2002. [Law of Ukraine «On Higher Education»] (January 17, 2002). Osvita.ua. Retrieved from http://www.test.if.ua/wp-content/uploads/2011/01/zakon_pro_vyschu_ osvitu.pdf.

11. Polozhennia pro orhanizatsiiu navchalnoho protsesu u vyshchykh navchalnykh zakladakh №161 vid 02.06.1993. [Regulation on the organization of educational process in higher educational institutions №161] (June, 02, 1993). Zakonodavstvo Ukrainy – Legislation of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada. gov.ua/laws/ show/z0173-93.

DOI: 10.5281/zenodo.3251481

ЦИТУВАННЯ

Полетай О. М. Методика організації практичних занять з дисципліни «Вступ до спеціальності» у закладах вищої освіти. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 259-263. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3251481.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFPoletay

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Полетай О. М. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *