Етапи формування професійної компетентності у майбутніх фахівців з автосправи

АВТОРИ

Пригодій А. В. ORCID: 0000-0002-1166-6153
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: prygodii.alla@gmail.com

Тютюнник А. А. ORCID: 0000-0002-2136-1062
студент магістратури технологічного факультету, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: arttu@ukr.net

 

АНОТАЦІЯ

Мета роботи. У статті розкриваються етапи формування професійної компете­нтності в галузі автосправи. Методологія. При підготовці матеріалу відбувався аналіз психолого-педагогічної літератури та обґрунтування на основі цього теоретичних положень дослідження; спостереження за формуванням професійної компетентності студентів напряму підготовки «Професійна освіта (Транспорт)» та тестування з метою перевірки професійної компетентності студентів з фахових дисциплін. Наукова новизна. Відповідно до сформульованої мети, етапи формування професійної компетентності розділено на базовий, основний та заключний. Базовий нами визначений як етап, на якому студентами вивчаються предмети, знання яких необхідні, щоб зрозуміти більш складні предмети, що будуються на їх основі. Дані предмети дають змогу студентам отримати знання про різновиди матеріалів з яких виготовляють різні деталі та механізми, шляхом яких технологічних процесів їх отримують, про їх властивості та реакцію на різні сили, що до них прикладаються. Основний етап представляє собою процес вивчення предметів, пов’язаних з автомобілем. Маючи знання про проектування різних машин та механізмів з відповідних деталей, студенти можуть перейти до вивчення їх реалізації у вигляді автомобіля та трактора. Викладання дисциплін на даному етапі має на меті дати студентам знання щодо будови, технічного обслуговування, ремонту, експлуатації, основ надійності і довговічності автомобіля. На заключному етапі відбувається виконання практичних робіт у навчальних майстернях, таких як збирання, розбирання двигунів, робота з верстатами та інструментами тощо. Висновки. Правильна комбінація послідовності вивчення теоретичних та практичних дисциплін в галузі автосправи, яка розподілена на три етапи, більш продуктивно впливає на формування професійної компетенції студентів, які навчаються за даним профілем.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • компетентність
  • професійна компетентність
  • формування професійної компетентності
  • автосправа

REFERENCES

1. Basarab, V. (2013). Sut poniattia «kompetentnist» u pedahohichniy teorii ta praktytsi [The essence of the concept of «competence» in pedagogical theory and practice]. Obrii – Horizons, 2, 4–6.

2. Hrynova, V. M. (2014). Pro spivvidnoshennia poniat «profesionalizm», «profesiina kultura», «profesiina kompetentnist», «profesiina pidhotovka» [On the correlation of the concepts of «professionalism», «professional culture», «professional competence», «vocational training»]. Pedahohika ta psykholohiia – Pedagogy and Psychology, issue 45, 74–84.

3. Karpenko, A. N., & Khalanskyy, V. M. (1983). Selskokhozyaystvennyye mashiny [Agricultural equipment]. Moscow, Russia: Kolos.

4. Serhiichuk, O. M. (2017). Profesiina kompetentnist u vyshchii pedahohichnii osviti – vid teorii do praktyky [Professional competence in higher pedagogical education – from theory to practice]. Teoretychna i dydaktychna filolohiia – Theoretical and didactic philology, issue 24, 183–193.

5. Chebotarova, I. O. (2015). Etymolohiia poniattia kompetentnist v anhlomovnykh dzherelakh [The etymology of the concept of competence in English-language sources]. Naukovi zapysky kafedry pedahohiky – Scientific notes of the Department of Pedagogy, issue 38, 278–291.

DOI: 10.5281/zenodo.3251488

ЦИТУВАННЯ

Пригодій А. В., Тютюнник А. А. Етапи формування професійної компетентності у майбутніх фахівців з автосправи. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 264-268. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3251488.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFPryhodii and Tiutiunnyk

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Пригодій А. В., Тютюнник А. А. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *