Структура готовності майбутнього вчителя початкової школи до інтегрованої музично-освітньої діяльності

АВТОР

Прищепа О. П. ORCID: 0000-0001-6450-1363
аспірант, викладач кафедри мистецьких дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: epaman09@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

У статті зазначено, що одним із пріоритетних напрямів реформування системи освіти в Україні є інтегроване навчання. З’ясовано, що педагогічна праця вчителя початкової школи націлена на формування ключових компетентностей молодших школярів, серед яких – вимоги до загальнокультурної грамотності учнів. Наразі музично-освітня діяльність учителя початкової школи має бути спрямована на навчання, розвиток і виховання молодших школярів засобами музичного мистецтва на засадах інтегративного підходу.

Мета статті: визначити структуру готовності вчителя початкової школи до інтегрованої музично-освітньої діяльності.

Методологія. У процесі дослідження використано теоретичні методи аналізу та узагальнення психолого-педагогічної і методичної літератури, дисертаційних досліджень, Інтернет-ресурсів.

Наукова новизна полягає у визначенні компонентів структури  готовності майбутніх учителів початкової школи до музично-освітньої діяльності в контексті інтегративного підходу, що охоплюють зміст і процес підготовки студентів, підтверджують необхідність інтеграції як провідного чинника всебічного розвитку дитини, її талантів і здібностей.

Проаналізовано різні педагогічні підходи до організації інтегрованого навчання, особливості впровадження їх в музично-освітню діяльність учителя початкової школи. Встановлено, що готовність майбутніх учителів до інтегрованої музично-освітньої діяльності формується в процесі фахової підготовки у педагогічних закладах вищої освіти. На основі теоретичного аналізу сучасних наукових досліджень визначено структурні складники готовності майбутніх учителів початкової школи до інтегрованої музично-освітньої діяльності: мотиваційно-ціннісний, науково-теоретичний, творчо-активізаційний, практично-діяльнісний.

Висновки. Означені компоненти структури готовності майбутніх учителів початкової школи до інтегрованої музично-освітньої діяльності взаємопов’язані та доповнюють один одного, дають змогу інтегрувати музичне мистецтво у зміст початкової освіти.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • майбутній учитель початкової школи
  • музично-освітня діяльність
  • інтегративний підхід
  • структура готовності

REFERENCES

1. Doroshenko, T. V. (2016). Teoretychni i metodychni zasady pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do zabezpechennia osnov zahalnoi muzychnoi osvity uchniv [Theoretical and methodological bases of future primary school teachers training for providing learners with general music education fundamentals]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Chernihiv, Ukraine: Desna Polihraf.

2. Sinopalnykova, N. M. (2010). Pedahohichni umovy pidhotovky maibutnikh uchyteliv do zastosuvannia intehrovanykh form orhanizatsii navchalnoho protsesu v pochatkovii shkoli [Pedagogical conditions of training prospective teachers for using integrative forms of teaching process organization in primary school]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv, Ukraine.

3. Shcherbei, U. V. (2016). Pedahohichni umovy realizatsii mizhpredmetnykh zviazkiv u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [Pedagogical conditions of implementation of interdisciplinary connections in the training of primary school teachers]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, Ukraine: DKS Tsentr.

DOI: 10.5281/zenodo.3251490

ЦИТУВАННЯ

Прищепа О. П. Структура готовності майбутнього вчителя початкової школи до інтегрованої музично-освітньої діяльності. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 269-272. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3251490.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFPryshchepa

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Прищепа О. П. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *