Основи якісної підготовки майбутніх учителів трудового навчання у закладах освіти

АВТОРИ

Ребенок В. М. ORCID: 0000-0002-2943-9725
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, Національний університет  «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: vadmix2016@gmail.com

Гулай М. І. ORCID: 0000-002-6937-8322
студент магістратури технологічного факультету, Національний університет  «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: maksimgulay@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

У статті розкрито особливості якісної підготовки майбутніх учителів трудового навчання у закладах вищої освіти. Проаналізовано підходи до визначення місця трудового навчання у підготовці підростаючого покоління та життя, що дозволяє краще зрозуміти наші погляди на перспективи розвитку в сучасних умовах. Але на сучасному етапі розвитку виробництва розвивається фаховий характер технічної освіти, вона в рівній мірі необхідна робітникам, інженерно-технічним працівникам, спеціалістам і управлінцям всіх галузей господарства. Доведено, що вчитель трудового навчання повинен володіти системою концептуальних знань, які допомагають йому усвідомлено будувати педагогічний процес: про сутність освіти як соціального явища, про місце й роль трудового навчання в системі загальної середньої освіти, про функції навчання, про сучасні підходи до освіти. Вчителю також необхідні знання сутності процесу навчання, його закономірностей і принципів, особливостей та структури навчальної діяльності, способів її організації, способів проектування навчального процесу й відбору змісту навчання, адекватних моделей, форм, методів і засобів навчання, основ процесу виховання та способів організації виховного процесу в закладі освіти.

Мета роботи – розкрити та проаналізувати основи якісної підготовки майбутніх учителів трудового навчання у закладах вищої освіти.

Методологічною основою є аналіз та систематизація психолого-педагогічної та методичної літератури, аналіз рівня знань майбутніх учителів у процесі їх підготовки у закладах освіти.

Наукова новизна: теоретично обґрунтовано процес якісної підготовки майбутніх учителів трудового навчання у закладах освіти та послідовно розкрито зв’язки теорії й практики щодо поглиблення знань і вмінь учнів відповідно до сучасних змін у системі освіти.

Дослідженням встановлено, що майбутній вчитель трудового навчання повинен уміти складати план роботи над проектом, знаходити об’єкти проектування, ставити перед собою проблеми й ефективно їх вирішувати, коригувати ескізи, конструкцію й технологію виготовлення виробу, що проектується. Мати певні знання з конструювання та моделювання, технічного дизайну малюнку, колористики, мати художній смак. Володіти системою концептуальних знань, які допомагають йому усвідомлено будувати педагогічний процес: про сутність освіти як соціального явища, про місце й роль трудового навчання в системі середньої освіти, про функції навчання, про сучасні підходи до освіти.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • технологічна освіта
  • трудове навчання
  • проблемні ситуації
  • заклади вищої освіти
  • пізнавальна діяльність

REFERENCES

1. Hutsan, L. (2004). Avtentychna osnova trudovoho vykhovannia molodshykh shkoliariv [Authentic basis of labor education for junior pupils]. Pochatkova shkola–Elementary School, 7, 53–55.

2. Hushulei, Y. M. (2000). Zahalnotekhnichna pidhotovka uchniv v protsesi trudovoho navchannia [General technical training of students in the process of labor training]. Kyiv, Ukraine: Tsentr navchalnoi literatury.

3. Kobernyk, O. (2002). Rozrobka tvorchykh proektiv na urokakh tekhnichnoi pratsi. [Development of creative projects at technical work lessons]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity – Labor training in educational institutions, 1, 41–45.

4. Kurach, M. S. (2008). Yavyshche perenesennia v khudozhno-trudovii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia. [The phenomenon of transfer in the artistic and labor training of future teachers of labor education]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity – Labor training in educational institutions, 1, 29–32.

5. Lazarenko, N. Yu. (2008). Model pedahohichnoi diialnosti vchytelia trudovoho navchannia. [Model of pedagogical activity of a teacher of labor education]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity – Labor training in educational institutions, 2, 44–46.

6. Savchuk, A. M. (2001). Vymiriuvannia velychyn yak metodychna problema v zahalnoosvitnii shkoli. [Measuring values as a methodological problem in a general education school]. Imidzh suchasnoho pedahoha – The image of a modern educator, 2, 18–20.

7. Sydorenko, V. K. (2004). Aktualni problemy pidhotovky vchyteliv trudovoho navchannia v svitli reformuvannia osvity v Ukraini. [Actual Problems of Training Teachers of Labor Studies in the Light of the Reform of Education in Ukraine]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity – Labor training in educational institutions, 2, 41–44.

8. Solovei, V. V. (2008). Vzaiemozviazok mizh tekhnolohichnoi pidhotovkoiu maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia ta zmistom profesiino-oriientovanykh dystsyplin. [The relationship between the technological training of future teachers of labor education and the content of professionally oriented disciplines]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity – Labor training in educational institutions, 2, 47–51.

DOI: 10.5281/zenodo.3251496

ЦИТУВАННЯ

Ребенок В. М., Гулай М. І. Основи якісної підготовки майбутніх учителів трудового навчання у закладах освіти. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 280-284. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3251496.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFRebenok and Gulay

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Ребенок В. М., Гулай М. І. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *