Специфіка природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти Канади

АВТОР

Білик В. Г. ORCID: 0000-0002-6860-7728
кандидат педагогічних наук, доцент, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
(Київ, Україна) E-mail: valya-bilyk@bigmir.net

 

АНОТАЦІЯ

Реформування, які на сьогодні відбуваються в українській системі освіти в контексті її інтеграції до світового освітнього простору актуалізують проблеми природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців, в тому числі й майбутніх психологів. Автором зазначається, що вивчення передових ідей природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти розвинених країн світу та їх співставлення з вітчизняним педагогічним досвідом реалізації такої підготовки сприятиме вирішенню проблем модернізації природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти України.

Мета роботи. Дослідити стан природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти Канади; виокремити прогресивні ідеї, та на їх основі, з урахуванням власного досвіду викладацької діяльності, запропонувати умови підвищення ефективності такої підготовки у закладах вищої освіти України.

Методологія. Відповідно до окресленої мети та завдань нами було використано комплекс методів, а саме: теоретичні: аналіз наукової та науково-методичної літератури; компаративний аналіз, порівняння та узагальнення; статистичні методи: математична обробка результатів дослідження, якісний педагогічний аналіз кількісних статистичних параметрів.

Наукова новизна. Вперше уточнено зміст природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти Канади, зроблено її теоретичний аналіз, виокремлено прогресивні ідеї та запропоновано умови підвищення ефективності такої підготовки у закладах вищої освіти України.

Висновки. Зазначено, що природничо-наукова підготовка майбутніх психологів в університетах Канади є обов’язковою і характеризується системністю, інтегративністю, професійною спрямованістю та практичною зорієнтованістю. На думку автора якість природничо-наукової підготовка майбутніх психологів у закладах вищої освіти України підвищиться якщо: її зміст буде відповідати сучасним природничо-науковим досягненням, матиме професійне спрямування, міститиме матеріал загальнокультурного характеру, модулі та теми навчальних курсів будуть мати логічну послідовність, а її реалізація та діагностика здійснюватиметься з використанням інноваційних методів та сучасних технологій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • природничо-наукова підготовка
  • майбутні психологи
  • заклади вищої освіти Канади
  • зарубіжний досвід

REFERENCES

1. Havran, M. I. (2015). Strukturni osoblyvosti suchasnoi vyshchoyi osvity Ukrainy, Polshchi ta Kanady [Structural peculiarities of modern higher education in Ukraine, Poland and Canada]. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (27), 2–26.

2. Kozlakova, H. (2011). Vyshcha osvita v Kanadi: deiaki vrazhennia pro universytety Ottavy i Toronto [Higher Education in Canada: Some Impressions of the Universities of Ottawa and Toronto]. Vyshcha osvita Ukrainy – Higher Education of Ukraine, 1, 114–119.

3. Dalhousie University: Department of Psychology and Neuroscience: Website. Retrieved from: ttps://www.dal.ca/faculty/science/psychology_ neuroscience/programs/nesc-program.html

4. Dalhousie University. Psychology Course Offerings. Retrieved from: https://www.dal.ca/ faculty/science/ psychology_neuroscience/programs/psyc-program/Psychology_Course_Offerings.html

5. Department of Psychology, Neuroscience & Behaviour. Psychology at McMaster: Areas of Specialization. Retrieved from: http://www.science.mcmaster. ca/pnb/undergrad/General_handout.pdf

6. Klein Raymond (2014). Strategic plan for the Department of Psychology and Neuroscience Faculty of Science, Dalhousie University. Psychology & Neuroscience Strategic Plan. Retrieved from: https:// cdn.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/faculty/psychologyneuroscie/Departmental/Strategic%20plan%20Nov % 2027%202014%20FINAL.pdf

7. Rybkowski Radoslaw (2014). Globalizing university or how Canadian is Canadian higher education? Place and memory in Canada: global perspectives, 447–454. Retrieved from: http://www.ptbk.org.pl/ userfiles/file/rybkowski14.pdf

8. Universit of Victoria: Website. Retrieved from: https://www.vu.edu.au/ courses/bachelor-of-psychological-studies-abpa

DOI: 10.5281/zenodo.3244480

ЦИТУВАННЯ

Білик В. Г. Специфіка природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти Канади. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C.291-296. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3244480

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFBilyk

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Білик В. Г. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *