Форми вдосконалення вчителів у діяльності польського Центру науки «Коперник»

АВТОР

Євтушенко Н. В. ORCID: 0000-0002-5835-2960
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій в освіті, Чернігівський інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського
(Чернігів, Україна) E-mail: enatalya8@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

Метою цієї статті є спроба розглянути сучасні форми вдосконалення вчителів природничо-математичних предметів, що впроваджуються в системі педагогічної освіти Республіки Польща й використовуються в діяльності Центру науки «Коперник» у Варшаві.

На рівні конкретно наукової методології використано концептуальні ідеї порівняльної педагогіки з метою аналізу педагогічного досвіду Республіки Польща щодо проблеми підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшому розвитку наукових положень щодо форм підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті.

Розглянуто форми вдосконалення польських учителів природничо-математичних предметів у неформальній освіті, що організовується на загальнонаціональному рівні через діяльність Осередку розвитку освіти. Зокрема, реалізацію проекту «Система підготовки вчителів на основі загальнодоступної комплексної підтримки шкіл», що відбувається за співфінансуванням Європейського соціального фонду.

З приводу цього окрему увагу приділено діяльності Центру науки «Коперник» у Варшаві, що визначено польськими джерелами як нова інституція Польщі, яка сприяє розвитку науки і культури країни. Описано форми навчання фізики, астрономії, хімії, біології, які застосовуються в роботі польського центру науки, а саме: створення й надання інтерактивних пристроїв і експонатів в освітньому процесі, проведення експериментів та спостережень у лабораторних умовах.

Розкрито особливості роботи планетарію, яка містить цікаві форми навчання природничо-математичних предметів, що є корисними як для учнів, так і для вчителів (живі шоу, відео, лазерні демонстрації, музичні шоу, концерти, зустрічі з ученими, виставки). Висвітлено доступні форми вдосконалення для вчителів практичного спрямування – робота у виробничій студії, купівля ліцензії, надання вчителеві можливості самостійно провести свій урок засобами центру.

У статті автор доходить висновків, що форми вдосконалення польських вчителів природничо-математичних предметів матимуть тенденцію до постійних змін у майбутньому в залежності від вимог суспільства; сьогодні їх значно розширено за рахунок розвитку неформальної освіти фахівців.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • учителі природничо-математичних предметів
  • вдосконалення вчителів
  • неформальна освіта
  • польський центр науки «Коперник»

REFERENCES

1. Derzhavna tsilova sotsialna prohrama pidvyshchennia yakosti shkilnoi  pryrodnycho-matematychnoi osvity na period do 2015 roku : pryiniata 13 kvitnia 2011 roku № 561 [State Target Social Program for Improving the Quality of School Natural and Mathematical Education for the Period till 2015 from April 13 2011, №. 561]. (2011, June 3). Uriadovyi kurier – Government Courier, 100. 6–14.

2. Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy u XXI stolitti [National Doctrine of Ukrainian Education Development in the XXI Century]. (2001). Kyiv, Ukraine: School world.

3. Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian School. Conceptual Principles of Reforming High School]. (2019, May 25). Uriadovyi portal – Government portal. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf

4. Kliuchovi novatsii v osviti. Novyi Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Key innovations in education. New Law of Ukraine «On Education»]. (2019, May 25). Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy – Ministry of Education and Science of Ukraine. Retrieved from URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20 serednya/ BOOKLETTE_INFO-ZAKON-2018_PRESS.pdf.

5. Martirosian, O. I. (2007). Perspektyvy rozvytku osvity doroslykh u konteksti Yevropeiskoi intehratsii [Prospects for the development of adult education in the context of European integration]. Pedahohichnyi protses : teoriia i praktyka – Pedagogical Process : Theory and Practice. Kyiv,Ukraine. Issue. 4. 78–84.

6. Martynets, L. A. (2015). Osvita doroslykh: formy ta zmist [Adult Education: Form and Content]. Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti – Education and development of gifted personality, 6 (37), 14–16.

7. Savchenko O. (2011). Profesiina pidhotovka vchytelia : pohliad polskoho vchenoho [Teacher’s professional training : The view of a polish scientist]. Ridna shkola – Native school,11. 45–47.

8. Buczkowska-Gola, M. (2000). Wymagając od ucznia, wymagajmy od siebie [Requiring from the student, we require from ourselves]. Edukacja i dialog – Education and dialogue, 6. 46–49.

9. Naucyzciel w szkole uczącej się. Informacie o nowym systemie wspomaganie pracy szkół [A teacher at a learning school. Inform about the new system supporting school work]. (2019, May 25).

10. Ocena działań podejmowanych w obszarze doskonalenia kompetencji nauczycieli. Raport końcowy [Evaluation of activities undertaken in the area of improving teachers’ competences. Final report]. (2013). Gdańsk. 161 p. (2019, May 25).

11. Program działalności merytorycznej Centrum Nauki Kopernik w latach 2007-2012 [Program of  substantive activity of the Copernicus Science Center in the years 2007-2012]. Warszawa. 2007. (2019, May 25).

12. Tarkota, J. (2016). Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania w oświacie Temat zajęć : Doskonalenie nauczycieli. Ewaluacja doskonalenia. [Post-graduate studies in the field of Management in education. Topic : Improvement of teachers. Evaluation of improvement]. (2019, May 25).

DOI: 10.5281/zenodo.3245750

ЦИТУВАННЯ

Євтушенко Н. В. Форми вдосконалення вчителів у діяльності польського Центру науки «Коперник». Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 297-302. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3245750

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFYevtushenko

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Євтушенко Н. В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *