Педагогічна творчість як основа демократизації освіти

АВТОР

Силадій І. М. ORCID: 0000-0001-9248-0774
кандидат педагогічних наук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
(Київ, Україна) E-mail: zhizhkot@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

На основі аналізу наукової літератури виявлено, що за своєю сутністю педагогічна творчість є демократичною, бо здійснюється відкрито, прозоро, через взаємодію суб’єктів педагогічного процесу. З’ясовано, що конкуренція і демократизм в освіті забезпечують її прогрес та поступальний розвиток з огляду на суспільні потреби й інтереси. У статті описано основу демократизму педагогічної творчості, що проявляється у різних формах і видах педагогічної діяльності, стимулюючи саморозвиток педагога та активізуючи його інноваційне мислення.

Метою статті є дослідження та теоретичне обґрунтування сутності педагогічної творчості як основи демократизації освіти.

Методологія. Теоретико-методичне дослідження з проблеми педагогічної творчості як основи демократизації освіти здійснювалося на основі теоретичних методів дослідження, а саме:порівняльний аналіз нормативно-правових документів у галузі освіти, психолого-педагогічної літератури, досвіду роботи науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України та зарубіжжя – для визначення стану та перспектив досліджуваної проблеми; аналіз, синтез, індукція, дедукція, систематизація, класифікація – для систематизування теоретичних матеріалів із проблеми дослідження.

Наукова новизна дослідження полягає у дослідженні та теоретичному обґрунтуванню сутності педагогічної творчості як основи демократизації освіти; введенні власної дефініції поняття «педагогічна творчість», окреслено умови для творчої самореалізації викладача.

Висновки. Розвиненість педагогічної творчості є одним з показників вкоріненості демократичних процесів в освіті. Вона сприяє пошуку нестандартних педагогічних рішень, виховує здатність викладача до самовдосконалення й самоосвіти як стилю життя, стимулює розробку нових методик, форм, прийомів, у професійній діяльності вчителя.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • освіта
  • демократизація освіти
  • педагогічна творчість
  • творча самореалізація педагога

REFERENCES

1. Andreev, V. (1988). Dialektika vospitaniya tvorcheskoy lichnosti: Osnovy pedagogiki tvorchestva [Dialectics of education of the creative person: Fundamentals of pedagogy of creativity]. Kazan, Russia.

2. Antonova, O. Ye. (2011). Pedahohichna kreatyvnist u strukturi pedahohichnoi obdarovanosti vchytelia [Pedagogical creativity in the structure of teacher’s talent of the teacher]. Novi tekhnolohii navchannia – New Learning Technologies. Vinnytsia, Ukraine, 69, 11–17.

3. Volosenko, A. (2012). Zmist ta sut poniattia tvorchoyi samorealizatsii vchytelia [Contents and essence of the concept of creative self-realization of a teacher]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu – Collection of scientific works of Uman State Pedagogical University. Uman, Ukraine, part 1. 30–37.

4. Kutsevol, O. M. (2007). Teoretyko-metodychni osnovy rozvytku kreatyvnosti maybutnikh uchyteliv literatury [Theoretical and methodological foundations of the development of creativity of future teachers of literature]. Candidate’s thesis. Kyiv, Ukraine.

5. Lupak, N. (2014). Pedahohichna tvorchist yak naukova (fakhova) problema [Pedagogical creativity as a scientific (professional) problem]. Molod i rynok – Youth and the market, 7,  37–41.

6. Nisimchuk, A. S. (2007). Pedahohika: pidruch. [Pedagogy: book]. Kyiv, Ukraine.

7. Stelmakh, N. V. Pedahohichna tvorchist yak faktor samorealizatsii osobystosti pedahoha [Pedagogical creativity as a factor of self-actualization of the teacher’s personality]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiyni tekhnolohii – Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 3, 346–355.

8. Sukhomlinsky, V. O. (1976). Metodyka vykhovannia kolektyvu: vybrani tvory [Method of team upbringing: selected works]. Vol. 1. Kyiv, Ukraine : Radianska shkola.

9. Sukhomlinsky, V. O. (1977). Yak liubyty ditei: vybrani tvory [How to love children: selected works]. Vol. 5. Kyiv, Ukraine : Radianska shkola.

DOI: 10.5281/zenodo.3252360

ЦИТУВАННЯ

Силадій І. М. Педагогічна творчість як основа демократизації освіти. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 303-307. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3252360

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFSiladiy

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Силадій І. М. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *