Організаційно-педагогічні умови неперервного професійного зростання майбутнього вчителя

АВТОР

Сагач О. М. ORCID: 0000-0002-4504-3405
Кандидат історичних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського
(Чернігів, Україна) Е-mail: oksmos78@ukr.net

 

АНОТАЦІЯ

У поданому матеріалі представлено аналіз дефініцій «умова», «педагогічні умови», «організаційно-педагогічні умови». Визначено організаційно-педагогічні умови за яких відбувається процес неперервного професійного зростання майбутнього вчителя. Мета статті полягає у визначенні та дослідженні організаційно-педагогічних умов, за яких відбувається процес неперервного професійного зростання майбутніх учителів під час навчання у закладі вищої освіти. Завданнями є розгляд низки трактувань щодо досліджуваної проблематики, з’ясування їх сутності, визначення етапів процесу неперервного професійного розвитку педагогів та організаційно-педагогічних умов цього процесу на етапі навчання у ЗВО. Методологічною основою статті є філософські, психологічні, педагогічні теорії та положення, які розкривають концептуальні підходи щодо досліджуваної проблематики. Наукова новизна полягає у визначенні та дослідженні сутності організаційно-педагогічних умов процесу неперервного професійного зростання майбутніх учителів.

У процесі неперервного професійного зростання вчителів можна виділити наступні етапи: етап професійного самовизначення та розвитку під час навчання у ЗВО; етап професійного вдосконалення та професійного зростання під час післядипломної підготовки у ході підвищення кваліфікації. Визначений поділ дозволяє розглянути змістовні складові процесу, адже будучи поєднані його цілісністю, етапи різняться за метою, змістом та методами.

Висновки полягають у тому, що поєднання пізнавального інтересу з професійним та їх домінування спонукають до оволодіння необхідними для успішної пізнавальної діяльності знаннями, уміннями та навичками які стають основою для професійної спрямованості особистості, розвитку навчально-професійної діяльності майбутнього педагога, його подальшого професійного розвитку. Перспективи подальших досліджень пов’язані з аналізом педагогічних та організаційно-педагогічних умов неперервного професійного розвитку педагога у процесі підвищення кваліфікації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • умови
  • педагогічні умови
  • організаційно-педагогічні умови
  • майбутній вчитель
  • неперервне професійне зростання

REFERENCES

1.Bondarenko, L. I. (2013) Tekhnolohichni aspekty formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti maibutnikh vykladachiv vyshchoi shkoly [Technological aspects of formation of research competence of future high school teachers]. Naukovyi visnyk Donbasu – Scientific Bulletin of Donbass, 2. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_2_16

2. Verbitskiy, A. A., & Bakshayeva,. N. A. (2000) Razvitiye motivatsii studentov v kontekstnom obuchenii [The development of student motivation in contextual education]. Moscow, Russia.

3. Krylova, N. B. (2000). Kul’turologiya obrazovaniya [Culturology of Education]. Moscow, Russia: Narodnoye obrazovaniye.

4. Mazaikina, I. O. (2018). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv do zastosuvannia osobystisno oriientovanykh pedahohichnykh tekhnolohii navchannia inozemnykh mov u profesiinii diialnosti [Formation of future teachers’ readiness for the use of personally oriented pedagogical technologies of foreign language teaching in professional activity]. Candidate’s thesis 13.00.04. Vinnytsia, Ukraine.

5. Martynets, L. A. (2018). Teoriia i praktyka upravlinnia osvitnim seredovyshchem profesiinoho rozvytku vchyteliv u zahalnoosvitnomu navchalnomu zakladi [Theory and practice of managing the educational environment of professional development of teachers in a comprehensive educational institution]. Doctoral’s thesis 13.00.06. Cherkasy, Ukraine.

6. Machynska, N. I., Stelmakh, S. S. (2012). Suchasni formy orhanizatsii navchalnoho protsesu u vyshchii shkoli: navchalno-metodychnyi posibnyk [Modern Forms of Organization of the Educational Process in the Higher School: training manual]. Lviv, Ukraine: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav.

7. Mashkina, L. A. (2018). Teoretychni zasady innovatsiino-profesiinoi pidhotovky maibutnikh pedahohiv [Theoretical principles of innovative and professional training of future teachers]. Pedahohichnyi almanakh – Pedagogical almanac, 38, 114–119. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2018_38_19

8. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [A new interpretative dictionary of the Ukrainian language] (1999). Kyiv, Ukraine

9. Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar’ [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. (1983). Moskva, USSR: Sovetskaya entsiklopediya.

10. Babanskiy, YU. K. (1988). Pedagogika [Pedagogy]. Moskva, USSR: Pedagogika.

11. Dubaseniuk, O. A. (2012). Profesiina pedahohichna osvita: osobystisno oriientovanyi pidkhid [Professional teacher education: a personally oriented approach]. Zhytomyr, Ukraine.

12. Sazonov, I. A. (1994) Kontseptual’nyye osnovy formirovaniya modeli mnogourovnevoyts pіdgotovki uchitelya [Conceptual basis for the formation of a model of a multi-level teacher training teacher]. CHelyabinsk-Kurgan, Russia.

13. Slastenin, V., Isayev, I., & Shiyanov, E. (2013) Pedagogika. Uchebnoye posobiye dlya studentov vysshikh pedagogicheskikh uchebnykh zavedeniy [Pedagogy. Textbook for students of higher educational institutions]. Moskva, Russia: Izdatel’skiy tsentr «Akademiya».

14. Slastenin, V., Isaev, I., Mishchenko, A., & Shiyanov, Ye. (1997). Pedagogika: Uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskikh uchebnykh zavedeniy [Pedagogy: A textbook for students of pedagogical schools.]. Moskva, Russia: Shkola-Press.

15. Shyshkin H. O. (2013) Osobystisno-oriientovane navchannia maibutnikh uchyteliv tekhnolohii [Person-oriented training for future technology teachers]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 5: Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy – Scientific journal of MP Dragomanov National Pedagogical University. Series 5: Pedagogical Sciences: realities and perspectives, Issue 40, 292–297.

DOI: 10.5281/zenodo.3614670

ЦИТУВАННЯ

Сагач О. М. Організаційно-педагогічні умови неперервного професійного зростання майбутнього вчителя. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 4 (160) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 202–206. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3614670

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFSahach O.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Сагач О. М. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *