Особливості профільної та професійної підготовки майбутніх офіцерів ВМС ЗСУ

АВТОР

Шевченко Р. І. ORCID: 0000-0002-1554-2019
Кандидат військових наук, доцент кафедри тактики та загальновійськових дисциплін Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія»
(Одеса, Україна) Е-mail: ivanonifrich@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

Професійна діяльність офіцера ВМС ЗСУ висуває підвищені вимоги до їх професійної підготовки. Пріоритетним напрямом освітньої політики є підготовка високо­кваліфікованих фахівців морського флоту (як цивільного, так і військового) в системі неперервної професійної освіти. Професійна діяльність офіцерів ВМС передбачає розв’язання завдань управління в умовах невизначених проблемних ситуацій, що пов’язано з пошуком інформації, її аналізом, прийняттям оптимальних рішень і їх адекватною реалізацією. Метою статті визначаємо окреслення необхідності реформування профільної та професійної підготовки майбутніх офіцерів ВМС ЗСУ.

Методологія дослідження ґрунтується на концептуальних ідеях педагогічних і психологічних досліджень, що детермінують розвиток суспільства, сфери освіти, професійної діяльності та готовності до виконання професійних обов’язків. Основним визначаємо комплекс загально-теоретичних методів, підкріплений моделюванням та проектуванням.

Наукова новизна полягає в окресленні об’єктивних і суб’єктивних причин, що ускладнюють підготовку фахівців у військово-морських закладах освіти, виокремленні принципів відбору змісту профільної освіти, вимоги до професійної освіти майбутніх офіцерів ВМС ЗСУ.

Висновки. На сучасному етапі розвитку українського суспільства професійна підготовка офіцерів ВМС є одним з пріоритетних напрямів підвищення обороноздатності країни. Акцентується увага на підвищенні значущості мотиваційних установок офіцера ВМС як професіонала до виконання відповідальних завдань забезпечення економічного розвитку та обороноздатності країни, що істотно підвищує вимоги до формування навчально-професійної мотивації курсантів військово-морських закладів освіти у процесі профільної та професійної підготовки. Зміст профільної освіти доцільно обирати у рахуванням основних положень діяльнісного підходу, професійної освіти – компетентнісного підходу із забезпеченням наскрізності підготовки фахівців у військово-морських закладах освіти.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • Збройні сили України (ЗСУ)
  • Військово-Морські Сили (ВМС)
  • офіцери ВМС
  • профільна освіта
  • професійна освіта

REFERENCES

1.Burhun, I. V. Pidhotovka kompetentnoho vypusknyka yak realizatsiya humanistychnoyi misiyi serednʹoyi osvity [Preparation of a competent graduate as a realization of the humanistic mission of secondary education]. Retrieved from http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2589

2. Viysʹkovo-Morsʹki Syly [Navy]. Retrieved from http://www.mil.gov.ua/ministry/sklad-zbrojnix-sil-ukraini/vijskovo-morski-sili.html

3. Vykorystannya resursiv osvitnʹoho seredovyshcha [Use of educational resources]. Retrieved from http://ru.osvita.ua/school/method/1404/

4. Derzhavni standarty profesiyno-tekhnichnoyi osvity [State standards for vocational education]. Retrieved from http://mon.gov.ua/

5. Innovatsiyi u vyshchiy osviti: problemy, dosvid, perspektyvy [Innovation in higher education: problems, experience, perspectives]. (2011). Zhytomyr, Ukraine: Vyd-vo ZHDU im. Ivana Franka.

6. Zakharchenko, V. M. (2004). Problemy profesiynoyi pidhotovky fakhivtsiv morsʹkoho flotu. Suchasne sudnoplavstvo i morsʹka osvita: materialy mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi [Problems of professional training of navy specialists. Contemporary Shipping and Marine Education: Proceedings of an International Scientific and Technical Conference]. Odesa, 22-24.

7. Zyazyun, I. A. (2000). Intelektualʹno tvorchyy rozvytok osobystosti v umovakh neperervnoyi osvity. Neperervna profesiyna osvita: problemy, poshuky, perspektyvy [Intellectually creative development of the individual in the conditions of continuous education. Continuing Professional Education: Problems, Quests, Prospects]. Kyiv, Ukraine: Vipol.

8. Kontseptsiya rozvytku sektoru bezpeky i oborony pro reformuvannya Zbroynykh Syl Ukrayiny [Concept of Security and Defense Sector Development on Reform of the Armed Forces of Ukraine]. (2016) Retrieved from http://www.ukrmilitary.com/2016/03/reforma-zsu-koncepcya.html

9. Kuzʹmenko, Yu. V. (2013). Vplyv protsesu modernizatsiyi osvity Ukrayiny na rozvytok lyudsʹkoho kapitalu [Influence of the process of modernization of education of Ukraine on the development of human capital]. Visnyk Chernihivsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky. – Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Pedagogical Sciences. 108.1 Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_22

10. Natsionalʹna stratehiya rozvytku osvity v Ukrayini na 2012–2021 roky [National Strategy for the Development of Education in Ukraine for 2012-2021]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/344/2013

11. Neshchadym, M. I. (2003). Viysʹkova osvita v Ukrayini: istoriya, teoriya, metodolohiya, praktyka [Military education in Ukraine: history, theory, methodology, practice]. Kyiv, Ukraine: VPTS «Kyyivsʹkyy un-t».

12. Parashchenko, L. (2011). Derzhavnyy standart bazovoyi ta povnoyi serednʹoyi osvity v Ukrayini yak mekhanizm rozvytku natsionalʹnoyi osvitnʹoyi systemy [State standard of basic and complete secondary education in Ukraine as a mechanism for development of national education system]. Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny – Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 4, 257-264.

13. Popova, O. P. (2011). Osoblyvosti profesiynoyi diyalʹnosti maybutnikh sudnovodiyiv i sutnistʹ yikh profesiynoyi kompetentnosti [Features of professional activity of future navigators and the essence of their professional competence]. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahalʹnoosvitniy shkolakh – Pedagogy of formation of creative personality in higher and secondary schools, Isue 17, 353-359.

14. Reyzenkind, T. Y. (2002). Klasyfikatsiya pryntsypiv dydaktyky u profesiyniy osviti [Classification of the principles of didactics in vocational education]. Pedahohichni naukyPedagogical Sciences, Issue 11, 132-140.

15. Sokol, I. V. (2011). Formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh sudnovodiyiv u protsesi vyvchennya fakhovykh dystsyplin [Formation of Professional Competence of Future Navigators in the Process of Specialty Studies]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kherson, Ukraine.

DOI: 10.5281/zenodo.3614675

ЦИТУВАННЯ

Шевченко Р. І. Особливості профільної та професійної підготовки майбутніх офіцерів ВМС ЗСУ. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 4 (160) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 207–212. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3614675

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFShevchenko R.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Шевченко Р. І. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *