Професійна компетентність вчителя іноземної мови в контексті діяльнісного підходу

АВТОР

Шмир М. Ф. ORCID: 0000-0002-2703-6527
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов та методики їх викладання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка
(Кременець, Україна) E-mail: stahsvitlana@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

Мета статті полягає в обґрунтуванні поняття «професійна компетентність», окресленні її основних компонентів та компетентностей як складових елементів професійної компетентності; у з’ясуванні спрямованості компетентнісної парадигми навчання на активну пізнавальну діяльність студентів; у розгляді формування професійної компетентності в контексті діяльнісного підходу.

Методологія. Професійна компетентність розглядається як володіння засобами пізнання себе в навколишньому світі, здатність до повноцінного особистісного самовираження, самоорганізації, самовдосконалення, уміння зорієнтувати навчальний процес на розвиток практичних умінь і навичок володіння іноземною мовою як засобом спілкування в різних життєвих ситуаціях.

У статті підкреслюється, що професійна компетентність ґрунтується на основі діяльності. Окреслюються основні компоненти професійної компетентності, серед яких визначаються наступні: мотиваційно-ціннісний, діяльнісно-практичний і когнітивно-творчий. Мотиви розглядаються як регулятори майбутніх дій людини; розкривається таксономія цінностей. Діяльнісно-практичний компонент професійної компетентності включає теоретико-методологічні знання предметів циклу професійної підготовки, педагогіки та психології. Когнітивно-творчий компонент включає проектувальні уміння, що забезпечують професійну діяльність, методичні, технологічні та організаційні уміння.

Наукова новизна. Вперше розкривається в контексті діяльнісного підходу взаємозвʼязок між компонентами пізнавальної діяльності і основними елементами професійної компетентності.

Висновки. Отримані результати дослідження підтверджують позитивний вплив застосування діяльнісного підходу у процесі формування професійної компетентності.

Подальший розвиток дослідження вбачається у формуванні умінь пізнавальної діяльності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • пізнавальна діяльність
  • діяльнісний підхід
  • компоненти компетентності

REFERENCES

1.Pro orhanizatsiyu vyvchennya humanitarnykh dystsyplin za vilnym vyborom studenta (2009) [On the organization of study of humanities at the student’s free choice]: Nakaz MON Ukrayiny № 642 vid 09.07.2009. Retrieved from https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/4283/.

2. Antsiferova, L. I. (1991). Razvitiye lichnosti spetsialista kak subyekta svoyey professionalnoy zhizni [Development of the personality of a specialist as a subject of his professional life]. Psikhologicheskiye issledovaniya problemy formirovaniya lichnosti professionala – Psychological studies of the problem of forming a professional personality. Moscow, Russia: In-t psikhol. AN SSSR, 67–79.

3. Vardanyan, YU. V. (1999). Stroyeniye i razvitiye professionalnoy kompetentnosty spetsialista s vysshim obrazovaniye [The structure and development of professional competence of a specialist with higher education]. Doctor’s thesis. Moscow, Russia.

4. Zeyer, E. F. (1999). Stanovleniye lichnostno oriyentirovannogo obrazovaniya [Formation of personality-oriented education]. Obrazovaniye i naukaEducation and science: news Ural, Russia, 1, 112-122.

5. Ivanova, S. V. (2008). Funktsionalnyy pidkhid do vyznachennya profesiynoyi kompetentnosti vchytelya biolohiyi ta orhanizatsiya yiyi vdoskonalennya v zakladi pislyadyplomnoyi osvity [Functional approach to determining the professional competence of a biology teacher and organization of its improvement in the institution of postgraduate education]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni I. Franka – Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Zhytomyr, Ukraine, Issue 42, 106-110.

6. Karpova, L. H. (2004). Formuvannya profesiynoyi kompetentnosti vchytelya zahalnoosvitnoyi shkoly [Formation of professional competence of teachers of secondary schools]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv, Ukraine.

7. Kuzmina, N. (1972). Osnovy vuzovskoy pedagogiki [Fundamentals of university pedagogy]. Leningrad, Russia: LGU.

8. Markova, A. K. (1996). Psikhologiya professionalizma [Psychology of professionalism]. Moskva, Russia: Mezhdunarodnyy gumanitarnyy fond «Znaniye».

9. Mitina, L. M. (2005). Professionalnaya deyatelnost i zdorovye pedagoga: uchebnoye posobiye dlya stud. vyssh. ped. ucheb. zavedeniy [Professional activities and the health of the teacher: a textbook for students. higher ped textbook. institutions]. Moskva, Russia: Izd. tsentr «Akademiya».

10. Slastenin, V. (1989). Professionalnaya gotovnost uchitelya k vospitatelnoy rabote: soderzhaniye, struktura, funktsionirovaniye [Professional readiness of a teacher for educational work: content, structure, functioning]. Professionalnaya podgotovka uchitelya v sisteme vysshego obrazovaniya – Teacher training in higher education. Moskva, Russia, 14-19.

11. Tatur, YU. G. (2004). Kompetentnost v strukture modeli kachestva podgotovki spetsialista [Competence in the structure of the quality model of specialist training]. Vyssheye obrazovaniye segodnya. Moskva – The «Higher education today», Russia. № 3, 20-22.

12. Khutorskoy, A. V. (2003). Klyuchevyye kompetentsii: Tekhnologiya konstruirovaniya [Key competencies: Design technology]. Narodnoye obrazovaniye – National education, 5, 55-61.

13. Choshanov, M. A. (1996). Gibkaya tekhnologiya problemno-modulnogo obucheniya: [metod. posobiye] [Flexible technology of problem-modular training: [method. allowance]]. Moskva, Russia: Narodnoye obrazovaniye.

14. Burtseva, YU. (2011). Struktura kompetentnosti yak pedahohichnoho yavyshcha v konteksti suchasnoho navchalno-vykhovnoho protsesu [The structure of competence as a pedagogical phenomenon in the context of the modern educational process]. Vyshcha osvita UkrayinyHigher education of Ukraine. Р. 1, № 3, 576-582.

15. Leontyev, D. (1992). Metodika izucheniya tsennostnykh oriyentatsiy [Methodology of the study of value orientations]. Moskva, Russia.

DOI: 10.5281/zenodo.3614680

ЦИТУВАННЯ

Шмир М. Ф. Професійна компетентність вчителя іноземної мови в контексті діяльнісного підходу. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 4 (160) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 213–218. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3614680

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFShmyr M.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Шмир М. Ф. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *