Бакалаврат у французькій білінгвальній освіті

АВТОР

Винарчук М. П. ORCID: 0000-0001-8270-6178
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романської філології та компаративістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
(Дрогобич, Україна) Е-mail: marie-vynarchyk@online.ua

 

АНОТАЦІЯ

Система оцінювання якості французької білінгвальної освіти є актуальною у європейському освітньому просторі, оскільки реалізується за допомогою механізмів, що отримали назву моніторингу. Процес збирання, опрацювання і розповсюдження інформації про діяльність освітньої системи забезпечує безперервне відстеження її стану і прогноз розвитку. Однією з ключових позицій білінгвальної освіти є оцінювання її якості відповідно до вироблених європейських стандартів.

Метою роботи є дослідження концепту бакалаврату в умовах французької білінгвальної освіти, висвітлення етимології терміну «бакалаврат» та аналіз особливостей іспиту на ступінь бакалавра у Франції.

Методологія дослідження ґрунтується на висвітленні та аналізі методологічних підходів до концепту бакалаврату, який полягає у володінні концептуальними науковими та практичними знаннями, у критичному осмисленні теорій, принципів, методів у сфері професійної діяльності та/або навчання, у поглиблених когнітивних та практичних уміннях/навичках. В умовах білінгвальної освіти у Франції бакалаврат є свідченням реалізації європейських освітніх стандартів.

Наукова новизна. Вперше досліджено етимологію терміну «бакалаврат»; обґрунтовано важливість ступеня бакалавра у європейському (французькому) освітньому просторі; розглянуто погляди провідних французьких науковців на проблему оцінювання знань школярів в умовах білінгвальної освіти.

Висновки. Здійснене дослідження дало можливість обґрунтувати актуальність бакалаврату у європейській (французькій) освітній системі, виокремити досягнення системи освіти Франції у доступності та об’єктивності оцінювання іспиту на ступінь бакалавра, довести важливість отримання ступеня бакалавра на сучасному етапі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • бакалаврат
  • ступінь бакалавра
  • європейський освітній простір
  • білінгвальна освіта
  • Франція

REFERENCES

1.Vynarchyk M. P. (2014) Rozvytok bilinhvalʹnoyi osvity u serednikh navchalʹnykh zakladakh Frantsiyi [The Development of Bilingual Education in secondary schools in France] (70-ti roky KHKH – pochatok KHKHI stolittya). Candidate’s thesis. Drohobytsʹkyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet imeni Ivana Franka. Drohobych. [in Ukrainian].

2. Pro vyshchu osvitu [On higher education]: Rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua

3. Konventsiya pro vyznannya kvalifikatsiy z vyshchoyi osvity v yevropeyskomu rehioni Lissabon [Convention on the Recognition of Qualifications in Higher Education in the European Region of Lisbon]: Rada.gov.ua. Retrieved from URL: http://zakon5.rada.gov.ua

4. Beacco J.-C., de Ferrari M., Lhote G. & Tagliante C. (2005) : Niveau A1. pour le français, Paris : Didier. ISBN 2-278-05854-9

5. Beacco J.-C. & Lepage S. (2008) : Niveau A2 pour le français, Paris : Didier. ISBN 10 : 2278062999 ISBN 13 : 9782278062997

6. Beacco J.-C., Blin B., Houles E., Lepage S. & Riba P. (2011) : Niveau B1 pour le français, Paris : Didier. ISBN 978-2-278-06399-4

7. Beacco J.-C., Bouque S. & Porquier R. (2004) : Niveau B2 pour le français, Paris : Didier. ISBN 2-278-05573-3

8. Calvet L.-J. Baccalauréat: le sabre et le goupillon Le français dans le monde. Paris, 2008. № 357. Р. 19.

9. Persuy F. Notre baccalauréat a-t-il encore un avenir? Paris: Société, 2008. Р. 30–31.

DOI: 10.5281/zenodo.3614613

ЦИТУВАННЯ

Винарчук М. П. Бакалаврат у французькій білінгвальній освіті. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 4 (160) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 244–248. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3614613

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFVynarchyk M.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Винарчук М. П. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *