Особливості організації інклюзивного навчання в системі спеціальної освіти США

АВТОР

Никоненко Н. В. ORCID: 0000-0002-0277-9113, Researcher ID T-8130-2017
Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
(Дніпро, Україна) E-mail: nataliianykonenko@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена дослідженню історії виникнення спеціальної освіти у США та вивченню особливостей організації інклюзивної форми навчання у громадських школах цієї країни. На початку ХХ ст. подвижниця спеціальної освіти у США Елізабет Е. Фаррелл реалізувала ідею навчати учнів із особливими освітніми потребами у сегрегованих «нерозподілених» класах, які згодом стали загальноприйнятою нормою, дістали фінансову підтримку уряду та отримали назву «спеціальна освіта у громадських школах». Вимогою до викладання у класах визначалось забезпечення максимального доступу до змісту навчальної програми загальної освіти шляхом індивідуалізації навчання.

У статті наголошено на важливість законодавчого підтвердження громадських ініціатив, оскільки лише у 1975 р. після ухвалення Закону «Про освіту для всіх дітей-інвалідів» та серії його правонаступників, було запроваджено обов’язкове законодавче зобов’язання надавати безкоштовну державну освіту належної якості у найменш обмеженому середовищі для всіх осіб із обмеженнями життєдіяльності віком 3-21 років та її фінансування. Підкреслено, що інклюзія у США може бути як повна, так і часткова, на відміну від України. Детально описано шість можливих способів здобути спеціальну освіту учням із особливими освітніми потребами.

Відзначено, що початок ХХІ ст. характерний інтенсифікацією якості інклюзивного навчання, що стало значним поштовхом для надання доступу учням спеціальної освіти до загальної навчальної програми. Звіт про річний прогрес в оволодінні читанням і математикою передбачає інформацію про академічні досягнення всіх учнів школи. Оскільки учні із тяжкими порушеннями не можуть скласти ці тести, для них з 2015 р. кожен штат проводить тестування за спрощеною програмою.

Вивчення особливостей організації інклюзивного навчання в системі спеціальної освіти США проводиться з метою визначення можливості їх втілення у вітчизняну практику корекційно-розвивальної роботи із дітьми з особливими освітніми потребами.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • спеціальна освіті
  • інклюзивне навчання
  • інклюзія
  • Елізабет Е. Фаррелл
  • історія розвитку спеціальної освіти США

REFERENCES

1. Zakon Ukrayiny «Pro osvitu» (2017). [The Education Act of Ukraine]. Rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua

2. Shevtsov, A. H., Nykonenko, N. V. (2019). Do pytannia pro porivniannia poniatiyno-terminolohichnoho polia haluzi spetsialnoyi osvity v ukrayinskiy ta anhliyskiy movakh [To the Comparison Issues of Conceptual Terminological Fields of Special Education Branch in Ukrainian and English]. Topical issues of correctional education (pedagogical sciences): collection of scientific works, 13, 324-340.

3. Children and Youth with Disabilities (2019). The Conditions of Education. National Center for Educational Statistics. Retrieved from https://nces.ed.gov/programs/coe/indicator_cgg.asp.

4. Education for All Handicapped Children Act (EAHCA) (1975). Public Law 94-142. Retrieved from: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-89/pdf/STATUTE-89-g773.pdf.

5. Every Student Succeeds Act (ESSA) (2015). Public Law 114-95. Retrieved from: https://www. ed.gov/essa?src=rn.

6. Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)) (2004). Public Law 101-476. Retrieved from: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title20/pdf/USCODE-2011-title20-chap33.

7. Kauffman, J. M., Hallahan, D. P., Pullen, P. C. (Eds.) (2011). Handbook of Special Education, Second Edition, New York: Routledge.

8. Kode, K. (2017). Elizabeth Farrell and the History of Special Education. Washington: Council for Exceptional Children.

DOI: 10.5281/zenodo.3614615

ЦИТУВАННЯ

Никоненко Н. В. Особливості організації інклюзивного навчання в системі спеціальної освіти США. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 4 (160) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 249–253. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3614615

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFNykonenko N.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Никоненко Н. В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *