Особливості формування та розвитку постави в онтогенезі школярів 6-10 років

АВТОРИ

Носко М. О., Грищенко С. В., Носко Ю. М.

 

АНОТАЦІЯ

У статті розглядаються особливості формування та розвитку постави в онтогенезі школярів 6-10 років.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • формування
  • розвиток
  • постава
  • онтогенез
  • молодші школярі

REFERENCES

1. Бенсбаа А. Биомеханическая коррекция осанки школьников в процессе физического воспитания / А. Бенсбаа // Олимпийский спорт и спорт для всех: Мат-лы междунар. науч. конгресса посв. 80-летию Нац. ун-та физ. воспитания и спорта Украины, 5-8 октября 2010. – К., 2010. – С. 335–536.

2. Бичук О. І. Профілактика порушень постави у дітей шкільного віку на уроках фізичної культури / О. І. Бичук // Вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – №1. – С. 67–70.

3. Гребенникова В. В. Состояние осанки подростков 7-16 лет как социально-гигиеническая проблема / В. В. Гребенникова, Р. М. Шешина // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2009. – № 7. – С. 34–36.

4. Земсков Е. А. О формировании осанки и походки у человека / Е. А. Земсков // Физическая культура, воспитание, образование, тренировка. – 1997. – №1. – С. 52–57.

5. Кабардин Н. Е. Филогенез и онтогенез скелета: Метод. реком. к практ. занят. по анатомии / Н. Е. Кабардин. – Мелитополь, 1978. – 34 с.

6. Кашуба В. А. Биомеханика осанки / В. А. Кашуба. – К. : Олимпийская литература, 2005. – 278 c.

7. Котешева И. А. Нарушения осанки. Лечение и профилактика / И.А. Котешева. – М. : Изд-во Эксмо, 2004. – 208 с.

8. Ловейко И. Д. Формирование осанки у школьников / И. Д. Ловейко. – М.: Просвещение, 1970. – 95 с.

9. Потапчук А. А. Осанка и физическое развитие детей / А. А. Потапчук, М. Д. Дидур. – С-Пб. : Речь, 2008. – 163 с.

10. Трушкин А. Г. Методические рекомендации по комплексной оценке физического развития детей и подростков (от 5 до 17 лет) / А. Г. Трушкин. – Ростов на Дону : РГПУ, 2000. – 71 с.

 

ЦИТУВАННЯ

Носко М. О., Грищенко С. В., Носко Ю. М. Особливості формування та розвитку постави в онтогенезі школярів 6-10 років. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 107 (2) / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : ЧНПУ, 2013. C. 71-73. (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Nosko М.О., Nosko Y.M.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Носко М. О., Грищенко С. В., Носко Ю. М. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *