Педагогічна творчість як основа демократизації освіти

АВТОР Силадій І. М. ORCID: 0000-0001-9248-0774 кандидат педагогічних наук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна) E-mail: zhizhkot@gmail.com   АНОТАЦІЯ На основі аналізу наукової літератури виявлено, що за своєю сутністю педагогічна творчість є демократичною, бо здійснюється відкрито, прозоро, через взаємодію суб’єктів Читати далі …

Форми вдосконалення вчителів у діяльності польського Центру науки «Коперник»

АВТОР Євтушенко Н. В. ORCID: 0000-0002-5835-2960 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій в освіті, Чернігівський інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського (Чернігів, Україна) E-mail: enatalya8@gmail.com   АНОТАЦІЯ Метою цієї статті є спроба розглянути сучасні форми вдосконалення Читати далі …

Специфіка природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти Канади

АВТОР Білик В. Г. ORCID: 0000-0002-6860-7728 кандидат педагогічних наук, доцент, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (Київ, Україна) E-mail: valya-bilyk@bigmir.net   АНОТАЦІЯ Реформування, які на сьогодні відбуваються в українській системі освіти в контексті її інтеграції до світового освітнього простору актуалізують проблеми Читати далі …

Методи формування умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музики

АВТОР Хань Юйцень ORCID: 0000-0002-9748-1976 аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти хорового співу і диригування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна) E-mail: 814849170@qq.com   АНОТАЦІЯ Метою роботи є висвітлення змісту методів художньо-творчої резонансної взаємодії, у підґрунті яких Читати далі …

Основи якісної підготовки майбутніх учителів трудового навчання у закладах освіти

АВТОРИ Ребенок В. М. ORCID: 0000-0002-2943-9725 кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, Національний університет  «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна) E-mail: vadmix2016@gmail.com Гулай М. І. ORCID: 0000-002-6937-8322 студент магістратури технологічного факультету, Національний університет  Читати далі …

Готовність майбутнього викладача професійної підготовки до використання інформаційних технологій на заняттях спеціальних дисциплін у закладах вищої освіти

АВТОР Ребенок В. М. ORCID: 0000-0002-2943-9725 кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, Національний університет  «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна) E-mail: vadmix2016@gmail.com   АНОТАЦІЯ У статті розкрито та визначено процес готовності майбутнього викладача Читати далі …

Структура готовності майбутнього вчителя початкової школи до інтегрованої музично-освітньої діяльності

АВТОР Прищепа О. П. ORCID: 0000-0001-6450-1363 аспірант, викладач кафедри мистецьких дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна) E-mail: epaman09@gmail.com   АНОТАЦІЯ У статті зазначено, що одним із пріоритетних напрямів реформування системи освіти в Україні є інтегроване Читати далі …

Етапи формування професійної компетентності у майбутніх фахівців з автосправи

АВТОРИ Пригодій А. В. ORCID: 0000-0002-1166-6153 кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна) E-mail: prygodii.alla@gmail.com Тютюнник А. А. ORCID: 0000-0002-2136-1062 студент магістратури технологічного факультету, Національний університет Читати далі …

Методика організації практичних занять з дисципліни «Вступ до спеціальності» у закладах вищої освіти

АВТОР Полетай О. М. ORCID: 0000-0002-6966-0205 кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна) E-mail: elena-poletaj@ukr.net   АНОТАЦІЯ Стаття присвячена питанням методики організації та проведення практичних Читати далі …

Фізична та спортивна підготовка курсантів Академії Державної пенітенціарної служби

АВТОРИ Петрик Д. П. ORCID: 0000-0003-1852-5780 аспірант кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, старший викладач кафедри фізичної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби (Чернігів, Україна) E-mail: dimon_petryk@ukr.net Сорокопуд В. Б. старший викладач Читати далі …