Принципи формування готовності майбутніх будівельників до самостійної навчальної діяльності в процесі фахової підготовки

АВТОР Пащенко С. О. ORCID: 0000-0002-3770-4023 аспірант кафедри професійної освіти та  безпеки життєдіяльності Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна) E-mail: pashchenko678@gmail.com   АНОТАЦІЯ У статті розкрито особливості використання принципів у процесі формування готовності майбутніх будівельників до самостійної навчально-пізнавальної Читати далі …

Готовність майбутнього вчителя технологій до інноваційної педагогічної діяльності як складова професійної компетентності

АВТОРИ Носовець Н. М. ORCID: 0000-0003-1536-4870 кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна) E-mail: ppmtpn@ukr.net Терещенко О. В. студент магістратури технологічного факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Читати далі …

Сутність та структура проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури

АВТОР Носко Ю. М. ORCID: 0000-0003-1077-8206, Scopus-Author ID 56880366900 кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна) E-mail: ulianosko5@gmail.com   АНОТАЦІЯ У статті теоретично обґрунтовані проблеми підготовки майбутніх учителів до Читати далі …

Особливості розвитку художньо-обдарованої особистості в юності

АВТОР Кривопишина О. А. ORCID: 0000-0002-7768-1356 доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Львів, Україна) E-mail: elena-krivopishina@ukr.net   АНОТАЦІЯ У статті відповідно до мети дослідження подано результати емпіричного аналізу психологічних особливостей розвитку Читати далі …

Теоретичні аспекти дослідження морфо-функціонального стану спортсменів

АВТОРИ Кравчук К. В. ORCID: 0000-0001-8738-9917 аспірантка кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна) E-mail: kkravchuk74@gmail.com Кравчук Т. В. ORCID: 0000-0002-6906-9992 студентка 3 курсу, факультет фізичного виховання, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Читати далі …

Дослідження проблеми формування графічної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти

АВТОР Коляса П. І. ORCID: 0000-0002-5388-8993 аспірант кафедри комп’ютерних технологій, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна) E-mail: kolyasapavlo@gmail.com   АНОТАЦІЯ У статті розкрито особливості розвитку і функціонування професійної освіти в різних країнах світу, в тому числі, Україні. Читати далі …

Структура соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови

АВТОР Киливник В. В. ORCID: 0000-0002-0770-265X викладач англійської мови, Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж (Вінниця, Україна) E-mail: ms.Kilivnik@mail.ru   АНОТАЦІЯ У статті характеризується сутність поняття «соціокультурна компетентність майбутніх учителів іноземної мови». Мета роботи. Розглянути структуру соціокультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. Методологія. Читати далі …

Методологія оптимізації процесу навчання майбутнього вчителя технологій

АВТОРИ Дрозденко Н. М. ORCID: 0000-0003-2374-8110 кандидат педагогічних наук, старший викладач, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна) E-mail: NatalyaDrozdenko151215@gmail.com Тищенко Г. В. студентка магістратури технологічного факультету, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна) E-mail: halina93tishhenko@gmail.com Читати далі …

Підвищення якості підготовки майбутніх фахівців професійної освіти в галузі комп’ютерних технологій засобами 3D моделювання

АВТОР Гевко І. В. ORCID: 0000-0003-1108-2753 доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна) E-mail: gevko.i@gmail.com АНОТАЦІЯ У статі розглянуті питання інформатизації суспільства, підготовки людини до повноцінного життя в умовах сучасного Читати далі …

Використання креолізованих текстів в професійній підготовці майбутніх учителів (у контексті задачного підходу)

АВТОРИ Бивалькевич Л. М. ORCID: 0000-0002-5500-416X кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін та креслення Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна) E-mail: manofmystery@ukr.net Лілік О. О. ORCID: 0000-0002-5187-1944 доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і Читати далі …