Викладання мистецьких дисціплін в умовах закладу вищої освіти: принцип міждисциплінарної координації

АВТОР Беземчук Л. В. ORCID: 0000-0002-9745-6594 кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хоровoї підготовки вчителя Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Харків, Україна)  АНОТАЦІЯ В статті запропоновано вирішення завдань, поставлених перед закладами Читати далі …

Структурні компоненти синдрому емоційного вигорання фахівця з музичного мистецтва

АВТОР Бегун-Трачук Л. О. ORCID: 0000-0003-3596-7214 старший викладач кафедри педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва Мукачівського державного університету, аспірантка (Мукачево, Україна)  АНОТАЦІЯ Статтю присвячено аналізу структурних компонентів синдрому емоційного вигорання фахівця з музичного мистецтва. Підкреслено, що синдром емоційного вигорання є Читати далі …

Проблема формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури, спорту та реабілітації

АВТОР Башавець Н. А. ORCID: 0000-0002-8387-3602 доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін Навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського” (Одеса, Україна)  АНОТАЦІЯ Читати далі …

Особливості формування мовленнєвої компетенції та компетентності майбутніх іноземних фахівців під час вивчення української мови

АВТОР Бабишена М. І. ORCID: 0000-0001-7195-7246 Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Херсонської державної морської академії (Херсон, Україна)  АНОТАЦІЯ У статті подаються особливості формування мовленнєвої компетенції та компетентності майбутніх іноземних фахівців під час вивчення української мови. Розкрито суть мовленнєвої Читати далі …