Роль Г. Ф. Гринька у процесі українізації загальноосвітньої школи в 1920–1922 роках

АВТОР Сушко В. В. ORCID: 0000-0001-6344-7318 Аспірант кафедри педагогіки й менеджменту освіти Комунального вищого навчального Закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (Херсон, Україна) E-mail: 1cheh2@gmeil.com   АНОТАЦІЯ У статті висвітлено проблеми управлінської діяльності представника національної еліти, політичного радянського Читати далі …

Особливості організації інклюзивного навчання в системі спеціальної освіти США

АВТОР Никоненко Н. В. ORCID: 0000-0002-0277-9113, Researcher ID T-8130-2017 Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна) E-mail: nataliianykonenko@gmail.com   АНОТАЦІЯ Стаття присвячена дослідженню історії виникнення спеціальної освіти у США Читати далі …

Бакалаврат у французькій білінгвальній освіті

АВТОР Винарчук М. П. ORCID: 0000-0001-8270-6178 Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романської філології та компаративістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Дрогобич, Україна) Е-mail: marie-vynarchyk@online.ua   АНОТАЦІЯ Система оцінювання якості французької білінгвальної освіти є актуальною у європейському освітньому просторі, Читати далі …

Особливості професійної підготовки офіцерів-пенітенціаріїв у країнах Європейського Союзу

АВТОР Аніщенко В. О. ORCID: 0000-0002-5062-3789, Scopus-Author ID57208032016 Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби (Чернігів, Україна) Е-mаil: oceansoulvik111@gmail.com   АНОТАЦІЯ Розвиток міжнародного співробітництва з пенітенціарними системами іноземних держав актуалізує проблему вивчення зарубіжного Читати далі …

Ціннісне ставлення до обраної професії як одна з педагогічних умов формування професійної етики майбутніх інженерів-педагогів

АВТОР Ярощук К. І. ORCID: 0000–0003-1935-5699 Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна) Е-mаil: katenegovskaya@ukr.net   АНОТАЦІЯ У статті визначено комплекс необхідних і достатніх педагогічних умов формування професійної Читати далі …

Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя-філолога

АВТОР Юрійчук Н. Д. ORCID: 0000-0001-8308-3283 Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» (Переяслав-Хмельницький, Україна) E-mail: nd711@ukr.net   АНОТАЦІЯ У статті піднімається питання системи вищої освіти України, зокрема філологічної, що на Читати далі …

Формування мовнокомунікативної компетентності працівників державної кримінально-виконавчої служби: методичні аспекти

АВТОР Шумейко З. Є. ORCID: 0000-0003-2705 0924, ResearcherID: H-1791-2016 Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби (Чернігів, Україна) E-mail: zina1906@ikr.net   АНОТАЦІЯ Мета публікації полягає в розробленні методичних рекомендацій з формування професійної мовнокомунікативної компетентності Читати далі …

Професійна компетентність вчителя іноземної мови в контексті діяльнісного підходу

АВТОР Шмир М. Ф. ORCID: 0000-0002-2703-6527 Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов та методики їх викладання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка (Кременець, Україна) E-mail: stahsvitlana@gmail.com   АНОТАЦІЯ Мета статті полягає в обґрунтуванні поняття «професійна компетентність», окресленні її Читати далі …

Особливості профільної та професійної підготовки майбутніх офіцерів ВМС ЗСУ

АВТОР Шевченко Р. І. ORCID: 0000-0002-1554-2019 Кандидат військових наук, доцент кафедри тактики та загальновійськових дисциплін Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» (Одеса, Україна) Е-mail: ivanonifrich@gmail.com   АНОТАЦІЯ Професійна діяльність офіцера ВМС ЗСУ висуває підвищені вимоги до їх професійної Читати далі …

Організаційно-педагогічні умови неперервного професійного зростання майбутнього вчителя

АВТОР Сагач О. М. ORCID: 0000-0002-4504-3405 Кандидат історичних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського (Чернігів, Україна) Е-mail: oksmos78@ukr.net   АНОТАЦІЯ У поданому матеріалі представлено аналіз дефініцій «умова», «педагогічні умови», «організаційно-педагогічні умови». Визначено Читати далі …