Рухова культура сільської спільноти як соціально-цивілізаційний феномен

АВТОР Сніжицький П. В. ORCID: 0000-0003-4855-9527 Кандидат педагогічних наук, доцент Установи освіти «Гродненський державний аграрний університет» (м. Гродно, Республіка Білорусь) E-mail: snezhickij@gmail.com   АНОТАЦІЯ Актуальність. Проблема повсякденної рухової активності, як основного чинника формування рухової культури і збереження гомеостазу людської популяції Читати далі …

Сутність поняття «суб’єктність» в педагогічному вимірі

АВТОР Овчаренко О. А. ORCID: 0000-0002-2426-6386 Магістр психології, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ, Україна) E-mail: olenaovcarenko25@gmail.com   АНОТАЦІЯ У публікації проведено теоретичний аналіз суб’єктності як ключового поняття суб’єктної парадигми, що склалася в сучасному педагогічному дискурсі. Читати далі …

Організація освітнього процесу в початковій школі у період реформування загальної середньої освіти в Україні (1954–1964)

АВТОР Гавриленко Т. Л. ORCID: 0000-0001-9412-5805 Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна) leonida13@ukr.net   АНОТАЦІЯ Мета роботи – визначити й схарактеризувати особливості Читати далі …

Взаємодія екологічних заходів та заходів безпеки для сталого автомобільного транспорту

АВТОР Ярощук К. І. ORCID: 0000-0003-1935-5699 Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна) Е-mаil: katenegovskaya@ukr.net   АНОТАЦІЯ У дослідженні вивчалася взаємодія екологічних заходів та заходів Читати далі …

Розвиток мовної особистості майбутнього вчителя-філолога в контексті професійної підготовки

АВТОР Юрійчук Н. Д. ORCID: 0000-0001-8308-3283 Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав, Україна) Е-mail: nd711@ukr.net   АНОТАЦІЯ У науковій розвідці піднімається питання розвитку мовної особистості студента філологічного факультету Читати далі …

Музично-стильові уявлення: від когніції до імплементації

АВТОР Щербініна О. М. ORCID: 0000-0002-1438-7010 Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин, Україна) E-mail: olhashch@ukr.net   АНОТАЦІЯ У статті розглянуто проблеми пізнання та відтворення музичних явищ на засадах стильового підходу. Підкреслюється Читати далі …

Врахування морфофункціональних особливостей студентів під час занять пауерліфтингом

АВТОР Мичка І. В. Викладач Житомирського державного університету ім. І. Франка (м. Житомир) АНОТАЦІЯ У статті розкриті морфофункціональні особливості студентів під час занять пауерліфтингом. Установлено вплив силових навантажень на опорно-руховий апарат під час занять з пауерліфтингу. Доведено, що заняття силовими Читати далі …

Рівень розвитку окремих рухових здібностей старшокласників

АВТОРИ Масляк І. П. Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання Харківської державної академії фізичної культури (м. Харків) Чачуа Г. Е. Магістрант кафедри теорії та методики фізичного виховання Харківської державної Читати далі …

Інноваційні напрямки підвищення фізичного здоров’я та рухової підготовленості учнівської молоді

АВТОР Мамешина М. А. Доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Харківської державної академії фізичної культури (м. Харків) АНОТАЦІЯ Актуальною проблемою сьогодення є погіршення здоров’я підростаючого покоління, вирішенням якої є пошук нетрадиційних і новітніх підходів до вдосконалення фізичного виховання в Читати далі …

Повышение эффективности тренировочного процесса юных тяжелоатлетов в подготовительном периоде годичного макроцикла

АВТОР Лутовинов Ю. А. Доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Закладу освіти «Могильовський державний університет імені А. О. Кулешова» (м. Могильов, Республіка Білорусь) АНОТАЦІЯ Исследуется структура тренировочного процесса юных тяжелоатлетов подготовительного периода годичного макроцикла с различным соотношением средств ОФП Читати далі …